Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Zarządzenie 1/15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-01-22 12:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Stelmach, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2015-01-16
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-01-22 12:20

Zarządzenie 2/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2015r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach turystyki i krajoznawstwa

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-01-26 09:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2015-01-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-01-26 09:40

Zarządzenie Nr 3/15 w sprawie: powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-01-26 09:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2015-01-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-01-26 09:43

Zarządzenie Nr 4/15 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-03-13 14:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-03-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-03-13 14:35

Zarządzenie Nr 5/15 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2015 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-03-13 14:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-03-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-03-13 14:38

Zarządzenie Nr 6/15 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-03-19 13:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-03-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-03-19 13:34

Zarządzenie Nr 7/15 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-03-31 12:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-03-25
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-03-31 12:19

Zarządzenie Nr 8/15 w sprawie przekazania sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-03-31 12:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-03-27
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-03-31 12:24

Zarządzenie Nr 9/15 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w Mszczonowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-03-31 12:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Szafrańska,Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-03-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-03-31 12:32

Zarządzenie Nr 10/15 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-04-08 10:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-04-08 10:33

Zarządzenie Nr 11/15 w sprawie wskazania członków obwodowych komisji wyborczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-04-15 11:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2015-04-13
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-04-15 11:57

Zarządzenie Nr 12/15 w sprawie zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form doskonalenia zawodowego objętych dofinansowaniem w roku 2015.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-04-15 12:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2015-04-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-04-15 12:14

Zarządzenie Nr 13/15 w sprawie uzupełnienia składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-04-21 12:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2015-04-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-04-21 12:11

Zarządzenie Nr 14/15 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-04-21 12:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2015-04-20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-04-21 12:15

Zarządzenie Nr 15/15zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania członków obwodowych komisji wyborczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-04-22 12:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2015-04-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-04-22 12:20

Zarządzenie Nr 16/15 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-04-22 12:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2015-04-21
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-04-22 12:37

Zarządzenie Nr 17/15 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-04-29 11:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2015-04-27
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-04-29 11:26

Zarządzenie Nr 18/15 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-05-07 15:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-05-07 15:27

Zarządzenie Nr 19/15 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-05-11 13:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Szafrańska,Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-05-07
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-05-11 13:08

Zarządzenie Nr 20/15 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-05-13 13:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-05-08
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-05-13 13:46

Zarządzenie Nr 21/15 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2014 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-05-18 15:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2015-05-13
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-05-18 15:37

Zarządzenie Nr 22/15 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w Mszczonowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-05-18 15:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Szafrańska,Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-05-13
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-05-18 15:40

Zarządzenie Nr 23/15 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-05-25 14:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-05-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-05-25 14:57

Zarządzenie Nr 25/15 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-06-01 15:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2015-06-01
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-06-01 15:40

Zarządzenie Nr 24/15 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-06-03 14:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-05-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-06-03 13:58

Zarządzenie Nr 26/15 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-06-11 09:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-06-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-06-11 09:19

Zarządzenie Nr 27/15 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014 Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-06-11 09:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-06-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-06-11 09:29

Zarządzenie Nr 28/15 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-06-12 13:49

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-06-10
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-06-12 13:48

Zarządzenie Nr 29/15 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-06-18 09:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2015-06-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-06-18 09:37

Zarządzenie Nr 30/15 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-06-25 11:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2015-06-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-06-25 11:58

Zarządzenie Nr 31/15 w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-06-25 12:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Wójcik, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2015-06-25
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-06-25 12:01

Zarządzenie Nr 32/15 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-07-02 09:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-06-26
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-07-02 09:42

Zarządzenie Nr 33/15 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2015 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-07-02 09:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-06-26
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-07-02 09:45

Zarządzenie Nr 34/15 zmieniające Zarządzenie nr 19/08 Burmistrza Miasta Mszczonowa z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie określenia wysokości opłat, stawek najmu oraz wzorów umów funkcjonujących w obiekcie ‘’Termy Mszczonów”.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-07-06 13:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2015-06-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-07-06 13:29

Zarządzenie Nr 35/15 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-07-08 11:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-07-02
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-07-08 11:00

Zarządzenie Nr 36/15 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-07-17 11:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-07-16
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-07-17 11:27

Zarządzenie Nr 37/15 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. - ,,Wyprawka szkolna’’.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2015-07-20
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2015-07-21 14:50

Zarządzenie Nr 38/15 w sprawie realizacji zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Jankowski,Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2015-07-27
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2015-07-30 12:29

Zarządzenie Nr 39/15 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-08-06 09:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-07-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-08-06 09:50

Zarządzenie Nr 40/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-08-06 09:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2015-08-03
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-08-06 09:53

Zarządzenie Nr 41/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-08-06 09:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2015-08-03
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-08-06 09:56

Zarządzenie Nr 42/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-08-06 10:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2015-08-03
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-08-06 10:03

Zarządzenie Nr 43/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-08-06 10:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2015-08-03
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-08-06 10:30

Zarządzenie Nr 44/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-08-06 10:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2015-08-03
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-08-06 10:36

Zarządzenie Nr 45/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-08-06 10:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2015-08-03
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-08-06 10:40

Zarządzenie Nr 46/15 w sprawie wskazania członków obwodowych komisji do spraw referendum

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-08-06 11:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2015-08-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-08-06 11:07

Zarządzenie Nr 47/15 zmieniające zarzadzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów instrukcji kancelaryjnej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-08-12 14:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Krukowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2015-08-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-08-12 14:55

Zarządzenie Nr 48/15 w sprawie powołania członków obwodowych komisji do spraw referendum

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-08-13 09:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2015-08-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-08-13 09:31

Zarządzenie Nr 49/15 w sprawie przekazania na rok 2015 kierownikom jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Gminy Mszczonów uprawnień do zaciągania zobowiązań.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-08-27 13:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2015-08-24
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-08-27 13:26

Zarządzenie Nr 50/15 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2015 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-09-01 10:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-08-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-09-01 10:03

Zarządzenie Nr 51/15 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Lutkówce

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-09-01 10:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2015-08-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-09-01 10:09

Zarządzenie Nr 52/15 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-09-01 10:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2015-08-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-09-01 10:16

Zarządzenie Nr 53/15 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-09-04 11:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-08-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-09-04 11:00

Zarządzenie Nr 54/15 zmieniająca zarzadzenie w sprawiepowołania obwodowych komisji do spraw referendum

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-09-04 11:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2015-09-01
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-09-04 11:10
 • zmodyfikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-04 11:13

Zarządzenie Nr 55/15 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-09-09 08:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-09-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-09-09 08:29

Zarządzenie Nr 56/15 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa Nr 36/09 z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-09-14 14:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Pływaczewska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2015-09-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-09-14 14:32

Zarządzenie Nr 57/15 w sprawie powołania Sądu Konkursowego powołanego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji parku przy kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie oraz terenów przykościelnych.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-09-21 08:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Piotrowski, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2015-09-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-09-21 08:54

Zarządzenie Nr 58/15 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Mszczonowa Nr 13/08 z dnia 11.04.2008r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowej organizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-09-29 11:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2015-09-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-09-29 11:47

Zarządzenie Nr 59/15 w sprawie wskazania członków obwodowych komisji wyborczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-09-29 11:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2015-09-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-09-29 11:50

Zarządzenie Nr 60/15w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2015 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-10-06 13:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-09-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-10-06 13:01

Zarządzenie Nr 61/15 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-10-06 13:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-09-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-10-06 13:06

Zarządzenie Nr 62/15 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-10-06 13:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-09-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-10-06 13:26

Zarządzenie Nr 63/15 w sprawie uzupełnienia składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-10-08 14:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2015-10-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-10-08 14:05

Zarządzenie Nr 64/15 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-10-08 14:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2015-10-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-10-08 14:08

Zarządzenie Nr 65/15 zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania członków obwodowych komisji wyborczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-10-13 09:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2015-10-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-10-13 09:30

Zarządzenie Nr 66/15 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-10-14 09:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Szafrańska,Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-10-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-10-14 09:36

Zarządzenie Nr 67/15 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-10-14 09:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Szafrańska,Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-10-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-10-14 09:40

Zarządzenie Nr 68/15 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-10-20 14:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2015-10-19
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-10-20 14:22

Zarządzenie 69/15 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-10-23 13:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-10-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-10-23 13:10

Zarządzenie Nr 70/15 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-10-23 13:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Szafrańska,Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-10-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-10-23 13:13

Zarządzenie Nr 71/15 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-11-04 12:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-10-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-11-04 12:11

Zarządzenie Nr 72/15 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2015 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-11-04 12:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-10-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-11-04 12:13

Zarządzenie Nr 73/15 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-11-04 12:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Pływaczewska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2015-11-03
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-11-04 12:15

Zarządzenie Nr 74/15 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2016r., projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-11-16 08:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-11-12
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-11-16 08:43

Zarządzenie Nr 75/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-11-24 14:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Ciszewska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-11-24 14:00

Zarządzenie Nr 76/15 w sprawie powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-11-24 14:05
  • zmodyfikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   ostatnia modyfikacja: 2015-11-24 15:24

Metryka

 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-11-24 14:05

Zarządzenie Nr 77/15 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-11-24 14:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-11-19
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-11-24 14:12

Zarządzenie Nr 78/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2016r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-11-27 11:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2015-11-26
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-11-27 11:02

Zarządzenie Nr 79/15 w sprawie: powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-11-27 11:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2015-11-26
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-11-27 11:05

Zarządzenie Nr 80/15 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-12-04 13:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-11-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-12-04 13:46

Zarządzenie 81/15 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-12-17 11:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Szafrańska,Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-12-15
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-12-17 11:42

Zarządzenie Nr 82/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-12-18 12:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2015-12-15
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-12-18 12:20

Zarządzenie Nr 83/15 zmieniające Zarządzenie nr 19/08 Burmistrza Mszczonowa z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie określenia wysokości opłat, stawek najmu oraz wzorów umów funkcjonujących w obiekcie ‘’Termy Mszczonów”.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-12-21 12:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2015-12-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-12-21 12:37

Zarządzenie Nr 84/15 w sprawie określenia wysokości opłat wypożyczalni

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-12-21 12:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2015-12-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-12-21 12:40

Zarządzenie Nr 85/15 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-12-30 10:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-12-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-12-30 10:09

Zarządzenie Nr 86/15 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2015 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2015-12-30 10:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-12-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2015-12-30 10:17

Zarządzenie Nr 87/15 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2016-01-08 09:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2015-12-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2016-01-08 09:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7316
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-01-08 09:25:28