Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

 

Lp.

Nazwa obowiązku informacyjnego

Cel przetwarzania

Formularz do pobrania

    GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH    

1

Prowadzenie świetlicy środowiskowej 

Organizowanie opieki, zajęć profilaktycznych i edukacyjnych w świetlicy środowiskowej dla dzieci dotkniętych patologiami rodziców i biedą

pobierz

2

Działania podejmowane w stosunku do osób uzależnionych

Prowadzenie rozmów motywujących do leczenia osób uzależnionych oraz kierowanie ich do odpowiednich placówek leczniczych

pobierz

3

 Opiniowanie wniosków przedsiębiorców o zgodności  lokalizacji miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zgodnie z  ustawą i uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie

pobierz

4

Dokumentacja związana z funkcjonowaniem Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohlowych

pobierz

5

Dodatkowe zadania w ramach profilaktyki alkoholowej

Organizowanie i finansowanie uczestnictwa dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w obozach, koloniach oraz wycieczkach, finansowanie dożywiania w szkołach dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na wniosek szkoły bądź opiekuna prawnego

pobierz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3274
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-29 10:00:48