Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 48/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2024r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-04-12 12:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2024-04-08
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-04-12 12:22

Zarządzenie Nr 47/24 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2024

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-04-12 12:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2024-04-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-04-12 12:10

Zarządzenie Nr 46/24 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-04-05 13:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2024-03-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-04-05 13:08

Zarządzenie Nr 45/24 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-04-05 13:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2024-03-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-04-05 13:02

Zarządzenie Nr 44/24 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2024

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-04-05 13:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2024-03-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-04-05 13:00

Zarządzenie Nr 43/24 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego za 2023 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-04-04 15:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2024-03-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-04-04 15:42

Zarządzenie Nr 42/24 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-04-04 15:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2024-03-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-04-04 15:40

Zarządzenie Nr 41/24 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-04-04 15:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2024-03-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-04-04 15:37

Zarządzenie Nr 40/24 w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-04-04 15:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2024-03-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-04-04 15:35

Zarządzenie Nr 39/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-04-02 11:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Wacławek, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2024-03-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-04-02 11:35

Zarządzenie Nr 38/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-04-02 11:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Wacławek, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2024-03-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-04-02 11:30

Zarządzenie Nr 37/24 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-03-28 14:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Markowska, Przewodnicząca Komisji Socjalnej
  data wytworzenia: 2024-03-27
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-03-28 14:23

Zarządzenie Nr 36/24 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-03-28 14:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Potasiak, Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2024-03-25
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-03-28 14:18

Zarządzenie Nr 35/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego będącego usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych na lata 2024-2026

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-03-21 10:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska, Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2024-03-19
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-03-21 10:51

Zarządzenie Nr 34/24 w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego realizacji usług społecznych określonych w Programie Usług Społecznych na lata 2024-2026

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-03-13 14:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska, Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2024-03-07
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-03-13 14:19

Zarządzenie Nr 33/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania będącego usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych na lata 2024-2026

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-03-13 14:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska, Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2024-03-07
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-03-13 14:17

Zarządzenie Nr 32/24 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-03-06 15:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2024-02-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-03-06 15:29

Zarządzenie Nr 31/24 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-03-06 15:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2024-02-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-03-06 15:24

Zarządzenie Nr 30/24 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2024

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-03-06 15:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2024-02-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-03-06 15:22

Zarządzenie Nr 29/24 w sprawie przekazania środka trwałego do Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-03-06 15:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2024-02-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-03-06 15:19

Zarządzenie Nr 28/24 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-03-01 12:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2024-03-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-03-01 12:00

Zarządzenie Nr 27/24 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-02-14 16:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Trzcińska, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2024-02-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-02-14 16:11

Zarządzenie Nr 26/24 w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-02-14 16:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2024-02-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-02-14 16:08

Zarządzenie Nr 25/24 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-02-14 14:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2024-02-13
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-02-14 14:10

Zarządzenie Nr 24/24 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej we Wręczy

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-02-14 14:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2024-02-13
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-02-14 14:07

Zarządzenie Nr 23/24 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bobrowcach

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-02-14 14:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2024-02-13
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-02-14 14:04

Zarządzenie Nr 22/24 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-02-14 10:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2024-02-07
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-02-09 13:13

Zarządzenie Nr 21/24 w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Mszczonów na lata 2024 – 2026

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-02-09 13:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Wacławek, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2024-02-07
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-02-09 13:08

Zarządzenie Nr 20/24 w sprawie wysokości stawek czynszu najmu pomieszczeń będących w dyspozycji Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie i wysokości opłat za pozostałe usługi o charakterze odpłatnym

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-02-07 14:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Podsiadły, Gminne Centrum Informacji
  data wytworzenia: 2024-02-02
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-02-07 14:45

Zarządzenie Nr 19/24 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-02-05 09:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2024-01-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-02-05 09:45

Zarządzenie Nr 18/24 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2024

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-02-05 09:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2024-01-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-02-05 09:43

Zarządzenie Nr 17/24 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-02-05 09:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2024-01-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-02-05 09:38

Zarządzenie Nr 16/24 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na wolne miejsca w publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów na rok szkolny 2024/2025

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-01-30 10:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2024-01-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-01-30 10:00

Zarządzenie Nr 15/24 w sprawie ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za ksztalcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, punktach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-01-30 09:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2024-01-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-01-30 09:56

Zarządzenie Nr 14/24 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-01-30 09:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2024-01-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-01-30 09:52

Zarządzenie Nr 13/24 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-01-22 15:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2024-01-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-01-22 15:11

Zarządzenie Nr 12/24 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bobrowcach

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-01-22 15:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2024-01-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-01-22 15:09

Zarządzenie Nr 11/24 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej we Wręczy

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-01-22 15:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2024-01-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-01-22 15:08

Zarządzenie Nr 10/24 w sprawie aktualizacji Księgi Jakości Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-01-22 14:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2024-01-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-01-22 14:11

Zarządzenie Nr 9/24 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznawanie nagród i stypendiów Burmistrza Mszczonowa dla osób wyróżniających się w działalności społecznej, kulturalnej, sportowej lub podejmujących inne aktywności obywatelskie zaspakajając zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2024-01-18 14:30

Zarządzenie Nr 8/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w obszarach turystyki i krajoznawstwa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2024-01-18 14:29

Zarządzenie Nr 7/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2024r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w obszarach turystyki i krajoznawstwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2024-01-18 14:27

Zarządzenie Nr 6/24 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Trzcińska, Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2024-01-18 14:26

Zarządzenie Nr 5/24 w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Musiej główna księgowa CUW
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2024-01-18 14:19

Zarządzenie Nr 4/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Wacławek, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Joanna Pływaczewska
  data publikacji: 2024-01-18 14:17

Zarządzenie Nr 3/24 w sprawie przekazania na rok 2024 kierownikom jednostek organizacyjnych prowadzących gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy Mszczonów uprawnień do zaciągania zobowiązań

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-01-11 15:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2024-01-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-01-11 15:11

Zarządzenie Nr 2/24 w sprawie stosowania w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – EZD PUW

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-01-10 10:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Woźnicki, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady
  data wytworzenia: 2024-01-09
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-01-10 10:29

Zarządzenie Nr 1/24 w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2024-01-09 09:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2024-01-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2024-01-09 09:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 833
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-12 12:23:10