Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Uchwała nr XXIX/213/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz. 10226).

Metryka

  • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
    data publikacji: 2019-11-29 13:32

OSOBY FIZYCZNE i  OSOBY PRAWNE będące właścicielami środków transportowych jak również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu, są obowiązane składać w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych wraz z załącznikami na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu określonym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436). Formularze są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ w tym:
- formularz DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych,
- formularz DT-1A załącznik do deklaracji DT-1.

Deklaracje można składać w następującej formie:
- w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Mszczonowie,
- za pomocą poczty na adres:
        Urząd Miejski w Mszczonowie
        Pl. Piłsudskiego 1,
        96-320 Mszczonów
- z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

 

Metryka

  • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
    data publikacji: 2019-11-29 13:32
  • zmodyfikował: Katarzyna Łukaszewicz
    ostatnia modyfikacja: 2019-11-29 13:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4839
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-11-29 13:39:48