Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Uchwała LI/418/14 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2014-2023

 • 418.pdf (PDF) 514.27kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-11-13 13:15

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-11-13 13:15

Uchwała LI/417/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

 • 417.pdf (PDF) 1754.56kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-11-13 13:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-11-13 13:13
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-13 13:13

Uchwała LI/416/14 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-11-13 13:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Stelmach - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-11-13 13:11

Uchwała LI/415/14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2015 rok

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-11-13 13:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Kalota - Wydział Finansowo - Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-11-13 13:10

Uchwała LI/414/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

 • 414.pdf (PDF) 2923.52kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-11-13 13:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-11-13 13:06
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-13 13:07

Uchwała LI/413/14 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów

 • 413.pdf (PDF) 119.97kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-11-13 13:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-11-13 13:05

Uchwała LI/412/14 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • 412.pdf (PDF) 459.67kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-11-13 13:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-11-13 13:01

Uchwała LI/411/14 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • 411.pdf (PDF) 386.08kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-11-13 13:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-11-13 13:00

Uchwała LI/410/14w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-11-13 12:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Strzelecka Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-11-13 12:58

Uchwała LI/409/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-11-13 12:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Ciszewska Kierownik MOPS
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-11-13 12:57

Uchwała LI/408/14 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie

 • 408.pdf (PDF) 193.75kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-11-13 12:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Laskowska - Przewodnicząca GKRPA
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-11-13 12:55

Uchwała L/407/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

 • 407.pdf (PDF) 1588.45kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-10-10 11:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-10-10 11:20

Uchwała L/406/14 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • 406.pdf (PDF) 255.58kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-10-10 11:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-10-10 11:15

Uchwała L/405/14 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • 405.pdf (PDF) 254.08kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-10-10 11:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Kalota - Wydział Finansowo - Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-10-10 11:14

Uchwała L/404/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielm lub zarządzającym jest Gmina Mszczonów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

 • 404.pdf (PDF) 199.25kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-10-10 11:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Krześniak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-10-10 11:11

Uchwała L/403/14 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • 403.pdf (PDF) 101.99kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-10-10 11:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Kalota - Wydział Finansowo - Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-10-10 11:09

Uchwała L/402/14 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-10-10 11:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Stelmach - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-10-10 11:08

Uchwała L/401/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-10-10 11:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Stelmach - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-10-10 11:07

Uchwała L/400/14 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-10-10 11:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Stelmach - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-10-10 11:06

Uchwała L/399/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-10-10 11:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Stelmach - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-10-10 11:05

Uchwała L/398/14 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mszczonów

 • 398.pdf (PDF) 212.45kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-10-10 11:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Kowalska, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-10-10 11:04

Uchwała L/397/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-10-10 11:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Bechcicka - MOPS
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-10-10 11:02

Uchwała nr XLIX/396/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

 • 396.pdf (PDF) 649.18kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-09-03 15:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-09-03 15:23

Uchwała nr XLIX/395/14w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miasta Mszczonowa

 • 395.pdf (PDF) 1247.16kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-09-03 15:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-09-03 15:22

Uchwała nr XLIX/394/14 w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Lutkówka na lata 2007-2015

 • 394.pdf (PDF) 257.19kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-09-03 15:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-09-03 15:20

Uchwała nr XLIX/39314 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

 • 393.pdf (PDF) 181.15kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-09-03 15:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-09-03 15:18

Uchwała nr XLVIII/392/14 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2014-2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-08-22 11:45

Uchwała nr XLVIII/391/14 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁÓW FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI MARKÓW -TOWARZYSTWO ORAZ FRAGMENT MIASTA MSZCZONÓW

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-08-22 11:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-08-22 11:43

Uchwała nr XLVIII/390/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-08-22 11:41

Uchwała nr XLVIII/389/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-08-22 11:39

Uchwała nr XLVII/388/14 w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Lutkówka na lata 2007-2015

 • 388.pdf (PDF) 171.12kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-06-27 10:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-06-27 10:42

Uchwała nr XLVII/387/14 w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Wręcza na lata 2005-2015

 • 387.pdf (PDF) 171.04kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-06-27 10:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-06-27 10:40

Uchwała nr XLVII/386/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

 • 386.pdf (PDF) 1040.08kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-06-27 10:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-06-27 10:39

Uchwała nr XLVII/385/14 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-06-27 10:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-06-27 10:38

Uchwała nr XLVII/384/14 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-06-27 10:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-06-27 10:36

Uchwała nr XLVII/383/14 w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne: przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-06-27 10:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-06-27 10:35

Uchwała nr XLVII/382/14 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mszczonowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-06-27 10:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-06-27 10:33

Uchwała nr XLVII/381/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-06-27 10:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-06-27 10:32

Uchwała nr XLVI/380/14 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2014-2023

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-05-22 14:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-05-22 14:35
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-22 14:46

Uchwała nr XLVI/379/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-05-22 14:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-05-22 14:35

Uchwała nr XLVI/378/14 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana XXX na działania Sołtysa Sołectwa Janówek

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-05-22 14:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-05-22 14:33

Uchwała nr XLVI/377/14 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2014

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-05-22 14:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-05-22 14:28

Uchwała nr XLVI/376/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-05-22 14:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-05-22 14:25

Uchwała nr XLVI/375/14 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-05-22 14:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-05-22 14:23

Uchwała nr XLVI/374/14 w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mszczonowa dla terenu obejmujacego działki nr ew. 238/1, 239, 240 w ich granicach ewidencyjnych

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-05-22 14:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-05-22 14:22

Uchwała nr XLVI/373/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Mszczonowa

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-05-22 14:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-05-22 14:20

Uchwała nr XLVI/372/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1778/13, 1496/4, 1971/1, 1971/3, 1971/4 w ich granicach ewidencyjnych.

 • 372.14.pdf (PDF) 12343.31kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-05-22 14:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-05-22 14:16

Uchwała nr XLVI/371/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badów Górny

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-05-22 14:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-05-22 14:13

Uchwała nr XLV/370/14 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-04-17 10:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-04-17 10:42

Uchwała nr XLV/369/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/193/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 sierpnia 2012r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie.

 • 369.pdf (PDF) 2515.1kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-04-17 10:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-04-17 10:40
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-17 10:45

Uchwała nr XLV/368/14 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2014-2023

 • 368.pdf (PDF) 1120.57kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-04-17 10:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-04-17 10:40

Uchwała nr XLV/367/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

 • 367.pdf (PDF) 988.21kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-04-17 10:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-04-17 10:38

Uchwała nr XLV/366/14zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania

 • 366.pdf (PDF) 184.36kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-04-17 10:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-04-17 10:36

Uchwała nr XLV/365/14 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-04-17 10:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-04-17 10:35

Uchwała nr XLV/364/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-04-17 10:34

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-04-17 10:33

Uchwała nr XLV/363/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-04-17 10:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-04-17 10:32

Uchwała nr XLV/362/14 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI WRĘCZA I OLSZÓWKA

 • 362.pdf (PDF) 2718.84kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-04-17 10:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-04-17 10:31

Uchwała nr XLV/361/14 w sprawie przystąpienia Gminy Mszczonów do projektu systemowego „ Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-04-17 10:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-04-17 10:28

Uchwała nr XLIV/360/14 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2014-2023

 • 360.pdf (PDF) 1120.8kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-03-19 10:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-03-19 10:20

Uchwała nr XLIV/359/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

 • 359.pdf (PDF) 1421.1kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-03-19 10:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-03-19 10:18

Uchwała nr XLIV/358/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2015 roku

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-03-19 10:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-03-19 10:17

Uchwała nr XLIV/357/14 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2014

 • 357.pdf (PDF) 195.36kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-03-19 10:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-03-19 10:15

Uchwała nr XLIV/356/14 w sprawie zmian w statutach Sołectw Lutkówka Kolonia i Osuchów

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-03-19 10:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-03-19 10:14

Uchwała nr XLIV/355/14 w sprawie odłączenia od sołectwa Lutkówka - Kolonia miejscowości Dębiny Osuchowskie i przyłączenia tej miejscowości do sołectwa Osuchów

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-03-19 10:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-03-19 10:12

Uchwała nr XLIII/354/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-02-28 13:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-28 13:41

Uchwała nr XLIII/353/14 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana XXX na działania Burmistrza Mszczonowa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-28 13:40

Uchwała nr XLIII/352/14 w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Mszczonów do stanu faktycznego

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-02-28 13:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-28 13:39

Uchwała nr XLIII/351/14 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Mszczonów do stanu faktycznego

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-02-28 13:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-28 13:36

Uchwała nr XLIII/350/14 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI NOSY - PONIATKI

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-02-28 13:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-28 13:31

Uchwała nr XLIII/349/14 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2014 roku.

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-02-28 13:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-28 13:30

Uchwała nr XLIII/348/14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-02-28 13:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-28 13:28

Uchwała nr XLIII/347/14 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-02-28 13:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZGKiM
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-28 13:26

Uchwała nr XLIII/346/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Lutkówka - Kolonia i Osuchów dotyczących odłączenia od sołectwa Lutkówka - Kolonia miejscowości Dębiny Osuchowskie i przyłączenia tej miejscowości do sołectwa Osuchów.

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-02-28 13:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-28 13:27

Uchwała nr XLII/345/14 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2014-2023

 • 345.pdf (PDF) 1117.96kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-02-04 15:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-04 15:06

Uchwała nr XLII/344/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

 • 344.pdf (PDF) 1223.65kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-02-04 15:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-04 15:05

Uchwała nr XLII/343/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-02-04 15:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-04 15:03

Uchwała nr XLII/342/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

 • 342.pdf (PDF) 3005.45kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-02-04 15:02
 • 342.pdf (PDF) 3005.45kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-02-04 15:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-04 15:01

Uchwała nr XLII/341/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Ciemno - Gnojna

 • 341.pdf (PDF) 1762.2kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-02-04 15:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-04 14:59

Uchwała nr XLII/340/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 • 340.pdf (PDF) 185.49kB

  Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-02-04 14:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-04 14:57

Uchwała nr XLII/339/14 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-02-04 14:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-04 14:52

Uchwała nr XLII/338/14 w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 • Metryka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-02-04 14:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-04 14:49

Uchwała nr XLII/337/14 w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mszczonów na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mszczonów na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020.

 • 337.pdf (PDF) 2531.9kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-02-04 14:46

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-04 14:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11807
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-11-13 13:15:16