Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: RenataWolak
   data wytworzenia: 2017-12-11
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2017-12-11 12:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2017-12-11
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2017-12-11 12:43

Metryka

 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2017-12-11 12:39

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MSZCZONÓW NA 2018 ROK, PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MSZCZONÓW

 • Metryka

  • opublikował: Aneta Ciechańska-Gołyńska
   data publikacji: 2017-12-06 16:11
 • Metryka

  • opublikował: Aneta Ciechańska-Gołyńska
   data publikacji: 2017-12-06 16:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2017-12-06
 • opublikował: Aneta Ciechańska-Gołyńska
  data publikacji: 2017-12-06 16:09

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-11-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-21 00:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-21 08:21

Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2017-10-17 14:01

Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2017-10-17 14:05

Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Łukaszewicz
 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2017-10-17 14:01

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Strzelecka, Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2017-10-12 09:08

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Marlena Stelmach
  data publikacji: 2017-10-10 09:56

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą„Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie” i nadania jej statutu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-09-21 15:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-21 15:39

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-23 11:44

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-08 13:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-08 13:33

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2017-06-13
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2017-06-13 08:52
  • zmodyfikował: Renata Wolak
   ostatnia modyfikacja: 2017-06-13 08:49
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2017-06-13
  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2017-06-13 08:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2017-06-13
 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2017-06-13 08:52

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2017.

 • Metryka

  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2017-05-22 10:46
 • Metryka

  • opublikował: Renata Wolak
   data publikacji: 2017-05-22 10:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2017-05-22
 • opublikował: Renata Wolak
  data publikacji: 2017-05-22 10:46

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE W SPRAWIE PRZYJĘCIA „PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA MSZCZONOWA NA LATA 2016-2023”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Jankowski,Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-04-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-04-04 00:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-04 14:25

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2017-03-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-21 15:00

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2017-02-14
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2017-02-15 11:18
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-15 11:18

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2017-02-14
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2017-02-15 11:18

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mszczonów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Krześniak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-09-18
 • opublikował: Ewelina Maciszewska - Wójcik
  data publikacji: 2017-09-18 15:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8937
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-05-18 10:14:56