Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonych przez Gminę Mszczonów przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2016-12-29 14:39

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2016-12-27
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2016-12-27 14:56

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE W SPRAWIE NADANIA NAZWY ULICY W MIEJSCOWOŚCI BADOWO-DAŃKI

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2016-12-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-12-27 00:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-27 08:41

ZARZĄDZENIE NR 72/16 BURMISTZRA MSZCZONOWA Z DNIA 14 LISTOPADA 2016R W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MSZCZONÓW NA 2017R, PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MSZCZONÓW

 • Metryka

  • opublikował: Aneta Ciechańska-Gołyńska
   data publikacji: 2016-12-09 12:34
 • Metryka

  • opublikował: Aneta Ciechańska-Gołyńska
   data publikacji: 2016-12-09 12:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2016-12-09
 • opublikował: Aneta Ciechańska-Gołyńska
  data publikacji: 2016-12-09 12:33

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE W SPRAWIE OKREŚLENIA STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I PODATKU TRANSPORTOWEGO NA 2017 ROK

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
   data wytworzenia: 2016-11-15
  • opublikował: Aneta Ciechańska-Gołyńska
   data publikacji: 2016-11-15 12:26
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
   data wytworzenia: 2016-11-15
  • opublikował: Aneta Ciechańska-Gołyńska
   data publikacji: 2016-11-15 12:16
  • zmodyfikował: Aneta Ciechańska-Gołyńska
   ostatnia modyfikacja: 2016-11-15 12:28
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
   data wytworzenia: 2016-11-15
  • opublikował: Aneta Ciechańska-Gołyńska
   data publikacji: 2016-11-15 12:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2016-11-15
 • opublikował: Aneta Ciechańska-Gołyńska
  data publikacji: 2016-11-15 12:14

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-10-20 08:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-20 08:38

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Strzelecka Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2016-10-12
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2016-10-12 09:00

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie” i nadania jej statutu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2016-09-27
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2016-09-27 15:42

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielm lub zarządzającym jest Gmina Mszczonów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Krześniak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2016-08-30
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2016-08-31 08:44

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2016-08-24
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2016-08-25 11:16

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Krześniak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2016-05-20
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2016-05-21 21:07

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2016-04-22 13:40
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-22 13:40

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2016-03-21
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2016-03-23 09:36

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2016

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2016-01-27
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2016-03-14 11:51

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2016-02-11 14:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5454
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-05-22 10:34:49