Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Uchwała nr XIII/97/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2019 r. poz. 12853).

 • Metryka

  • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
   data publikacji: 2019-11-29 13:26

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2019-11-29 13:26

OSOBY FIZYCZNE są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami, sporządzoną na formularzu określonym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104). Formularze są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ w tym:
- formularz IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
- formularz ZIN-1 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
- formularz ZIN-2 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
- formularz ZIN-3 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników.

OSOBY PRAWNE, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać w terminie do dnia 31 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu określonym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104). Formularze są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ w tym:
- formularz DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości,
- formularz ZDN-1 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
- formularz ZDN-2 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Informacje i deklaracje można składać w następującej formie:
- w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Mszczonowie,
- za pomocą poczty na adres:
       Urząd Miejski w Mszczonowie
       Pl. Piłsudskiego 1,
       96-320 Mszczonów
- z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2019-11-29 13:27
 • zmodyfikował: Katarzyna Łukaszewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-29 13:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6510
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-11-29 13:43:50