Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Ewidencja ludności oraz ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych.

Dane z ewidencji ludności oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się zainteresowanym osobom na podstawie pisemnego wniosku wniosek >

 1. nieodpłatnie dla organów Policji, Straży Granicznej, Służbom Wojskowym oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, organom administracji publicznej, sondom, prokuraturze, organom kontroli skarbowej
 2. odpłatnie
  • innym państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym, w zakresie potrzebnym do zrealizowania zadań publicznych,
  • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny,
  • jednostkom organizacyjnym do celów badawczych i statystycznych,
  • innym osobom, jeżeli uwiarygodnią interes faktyczny i za zgodą osób, których te dane dotyczą

Za udostępnianie jednostkowych danych opłata wynosi 4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w przepisach odrębnych. Opłatę za udostępnianie danych do celów badawczych i statystycznych i badania opinii publicznej ustala się wg wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów, z dnia 20 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków ich wnoszenia /Dz.U.Nr 62, poz.564/.

Stały rejestr wyborców - jest udostępniany na pisemny wniosek do wglądu w Urzędzie Miejskim.

Ewidencja pracowników urzędu – dane z niej są udostępniane osobom, których dotyczą oraz jednostkom organizacyjnym z w zakresie potrzebnym dla realizacji ich zadań.

Rejestr Uchwał Rady Miejskiej >

Rejestr Zarządzeń Burmistrza >

Ewidencja działalności gospodarczej - jest jawna, udostępniania jest do wglądu w godzinach pracy urzędu.

Ewidencja wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – jest jawna w zakresie danych dotyczących przedsiębiorcy.

Rejestr skarg i wniosków - udostępnia się zainteresowanym osobom na pisemny, umotywowany wniosek

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków

Rejestr placówek upowszechniania kultury – dostępny w godzinach pracy urzędu.

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2010-12-14 11:18
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2010-12-14 11:23

Rejestr placówek upowszechniania kultury

  • opublikował: Przemysław Woźnicki
   data publikacji: 2013-09-26 14:51
 • Rejestr (PDF) (106.79kB)
  Aktualizacja rejestru
  (dodano: 2013-09-26 14:51, ostatnia modyfikacja: 2014-01-09 12:30)
  • opublikował: Przemysław Woźnicki
   data publikacji: 2013-09-26 14:51
  • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
   ostatnia modyfikacja: 2014-01-09 12:30
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2013-09-26 14:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2499
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-01-09 12:30

Urząd Miejski w Mszczonowie

Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Dane kontaktowe

Centrala
     tel.: 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
     tel.: 46 858 28 40,
     fax: 46 858 28 43

urzad.miejski@mszczonow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 17:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1114071
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-18 08:57

Stopka strony