Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/12 w sprawie przyznania stypendiów sportowych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2012-01-05 14:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2012.01.02
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2012-01-05 14:54

Zarządzenie Nr 2/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2012r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach turystyki i krajoznawstwa

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2012-01-05 15:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2012.01.02
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2012-01-05 15:18

Zarządzenie Nr 3/12 w sprawie: powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2012-01-05 15:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2012.01.02
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2012-01-05 15:19

Zarządzenie Nr 4/12 zmieniające Zarządzenie nr 19/08 Burmistrza Miasta Mszczonowa z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie określenia wysokości opłat, stawek najmu oraz wzorów umów funkcjonujących w obiekcie ‘’Termy Mszczonów”.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2012-01-05 15:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2012.01.03
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2012-01-05 15:22

Zarządzenie Nr 5/12 zmieniające Zarządzenie nr 19/08 Burmistrza Miasta Mszczonowa z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie określenia wysokości opłat, stawek najmu oraz wzorów umów funkcjonujących w obiekcie ‘’Termy Mszczonów”.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2012-01-05 15:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2012.01.03
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2012-01-05 15:24

Zarządzenie Nr 6/12 w sprawie wstrzymania stypendium sportowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2012.01.12
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-01-13 10:10
 • zmodyfikował: Marta Strzelecka
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-05 15:22

Zarządzenie Nr 7/12 w sprawie wstrzymania stypendium sportowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2012-02-01 15:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2012.01.23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2012-02-01 15:15

Zarządzenie Nr 8/12 zmieniające Zarządzenie nr 19/08 Burmistrza Miasta Mszczonowa z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie określenia wysokości opłat, stawek najmu oraz wzorów umów funkcjonujących w obiekcie ‘’Termy Mszczonów”.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2012-02-01 15:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2012.01.30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2012-02-01 15:23

Zarządzenie Nr 9/12 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2012 rok.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2012-02-16 11:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.02.10
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2012-02-16 11:08

Zarządzenie Nr 10/12 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2012-02-16 11:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.02.10
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2012-02-16 11:10

Zarządzenie Nr 11/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2012-02-21 14:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2012.02.20
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2012-02-21 14:26

Zarządzenie Nr 12/12 zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2012-02-29 10:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2012.02.28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2012-02-29 10:12

Zarządzenie Nr 13/12 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2012 rok.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2012-03-05 15:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.02.29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2012-03-05 15:21

Zarządzenie Nr 14/12 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2012-03-05 15:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.02.29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2012-03-05 15:24

Zarządzenie Nr 15/12 zmieniające Zarządzenie nr 19/08 Burmistrza Miasta Mszczonowa z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie w sprawie określenia wysokości opłat, stawek najmu oraz wzorów umów funkcjonujących w obiekcie ‘’Termy Mszczonów”.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2012-03-05 15:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2012.03.05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2012-03-05 15:31

Zarządzenie Nr 16/12 w sprawie wstrzymania stypendium sportowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2012-03-26 15:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2012.03.22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2012-03-26 15:50

Zarządzenie Nr 17/12 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 rok

 • Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2012-04-02 10:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.03.29
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-04-02 10:23

Zarządzenie Nr 18/12 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2012 rok.

 • Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2012-04-10 13:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.03.30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-04-10 13:20

Zarządzenie Nr 19/12 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

 • Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2012-04-10 13:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.03.30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-04-10 13:24

Zarządzenie Nr 20/12 w sprawie przekazania nieodpłatnie środków trwałych w budowie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów.

 • Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2012-04-10 13:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.04.03
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-04-10 13:30

Zarządzenie Nr 21/12 zmieniające Zarządzenie nr 19/08 Burmistrza Miasta Mszczonowa z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie określenia wysokości opłat, stawek najmu oraz wzorów umów funkcjonujących w obiekcie ‘’Termy Mszczonów”.

 • Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2012-04-17 09:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2012.04.16
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-04-17 09:37

Zarządzenie Nr 22/12 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2011 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.05.28
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-05-29 13:34

Zarządzenie Nr 23/12 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2012 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.05.31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-06-05 15:17

Zarządzenie nr 24/12 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.05.31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-06-05 15:20

Zarządzenie Nr 25/12 w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie wyniki sportowe

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2012.06.15
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-06-19 15:54

Zarządzenie Nr 26/12 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.06.20
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-06-25 12:39

Zarządzenie Nr 27/12 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011 Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.06.20
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-06-25 12:41

Zarządzenie Nr 28/12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej we Wręczy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2012.06.20
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-06-25 12:44

Zarządzenie Nr 29/12 zmieniające Zarządzenie Nr 28/12 Burmistrza Mszczonowa w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej we Wręczy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2012.06.25
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-06-26 09:34

Zarządzenie Nr 30/12 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - ,,Wyprawka szkolna".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2012.06.26
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-06-27 10:20

Zarządzenie Nr 31/12 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2012 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.06.29
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-07-06 13:16

Zarządzenie Nr 32/12 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.06.29
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-07-06 13:18

Zarządzenie Nr 33/12 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.07.05
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-07-10 12:56

Zarządzenie Nr 34/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopieńnauczyciela mianowanego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2012.07.18
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-07-20 14:42

Zarządzenie Nr 35/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2012.07.18
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-07-20 14:43

Zarządzenie Nr 36/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2012.07.18
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-07-20 14:47

Zarządzenie Nr 37/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopieńnauczyciela mianowanego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2012.07.18
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-07-20 14:48

Zarządzenie Nr 38/12 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.07.26
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-08-01 16:17

Zarządzenie Nr 39/12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2012.07.30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-08-01 16:22

Zarządzenie Nr 40/12 w sprawie powołania komisji odbiorowej do zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Wydział Rozwoju Gospodarczego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2012.07.30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-08-02 10:18

Zarządzenie Nr 41/12 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2012 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.07.31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-08-03 13:11

Zarządzenie nr 42/12 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.07.31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-08-03 13:13

Zarządzenie Nr 43/12 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.08.07
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-08-20 09:52

Zarządzenie Nr 44/12 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2012 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.08.07
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-08-20 09:54

Zarządzenie nr 45/12 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.08.16
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-08-21 15:17

Zarządzenie Nr 46/12 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.08.29
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-08-30 12:29

Zarządzenie Nr 47/12 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2012 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.08.31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-09-11 13:01

Zarządznie Nr 48/12 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2012 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.08.31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-09-11 13:05

Zarządzenie Nr 49/12 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.08.31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-09-11 13:07

Zarządzenie Nr 50/12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2012.09.17
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-09-21 10:59

Zarządzenie Nr 51/12 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.09.25
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-09-27 12:42

Zarządzenie Nr 52/12 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2012.09.25
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-09-27 12:44

Zarządzenie nr 53/12 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z usług na targowisku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.09.26
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-09-27 12:47

Zarządzenie Nr 54/12 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2012 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.09.28
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-10-08 15:38

Zarządzenie Nr 55/12 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.09.28
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-10-08 15:43

Zarządzenie Nr 56/12 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.10.16
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-10-18 11:41

Zarządzenie Nr 57/12 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.10.24
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-10-26 09:44

Zarządzenie Nr 58/12 w sprawie określenia wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzącychw skład mieszkaniowego zasobu gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2012.10.25
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-10-26 09:51

Zarządzenie nr 59/12 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2012 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.10.31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-11-12 09:08

Zarządzenie Nr 60/12 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.10.31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-11-12 09:12

Zarządzenie Nr 61/12 w sprawie określenia wysokości opłat, stawek najmu oraz wzorów umów funkcjonujących w obiekcie ‘’Hala Sportowa”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2012.11.05
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-11-12 09:14

Zarządzenie Nr 62/12 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.11.05
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-11-12 09:16

Zarządzenie Nr 63/12 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Mszczonowa Nr 13/08 z dnia 11.04.2008r. w sprawiezatwierdzenia szczegółowej organizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2012.11.05
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-11-13 15:17

Zarządzenie Nr 64/12 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.11.08
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-11-13 15:19

Zarządzenie Nr 65/12 w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2012.11.13
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-11-13 15:22

Zarządzenie Nr 66/12 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2013r., projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2013- 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.11.14
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-11-22 15:21

Zarządzenie Nr 67/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2012.11.21
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-11-22 15:59

Zarządzenie nr 68/12 w sprawie powołania komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2012.11.21
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-11-22 16:01

Zarządzenie Nr 69/12 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.11.26
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-12-03 09:28

Zarządzenie Nr 70/12 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2012 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.11.26
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-12-03 09:29

Zarządzenie Nr 71/12 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2012 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.11.30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-12-07 13:21

Zarządznie nr 72/12 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.11.30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-12-07 13:26

Zarządzenie Nr 73/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2012.11.30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-12-07 13:29

Zarządzenie nr 74/12 zmieniające Zarządzenie nr 19/08 Burmistrza Miasta Mszczonowa z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie w sprawie określenia wysokości opłat, stawek najmu oraz wzorów umów funkcjonujących w obiekcie ‘’Termy Mszczonów”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2012.12.03
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-12-07 13:34

Zarządzenie Nr 75/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2013r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kulturyfizycznej i sportu w obszarach szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2012.12.06
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-12-10 13:26

Zarządzenie nr 76/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inneuprawnione podmioty w 2013r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach nauki tenisa stołowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2012.12.06
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-12-10 13:32

Zarządzenie Nr 77/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2013r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach dofinansowania nauki pływania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2012.12.06
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-12-10 13:35

Zarządzenie Nr 78/12 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.12.11
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-12-13 14:47

Zarządzenie Nr 79/12 w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.12.11
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-12-13 14:50

Zarządzenei Nr 80/12 w sprawie powołania komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2012.12.13
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-12-13 14:51

Zarządzenie Nr 81/12 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Mszczonowa Nr 13/08 z dnia 11.04.2008r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowej organizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2012.12.18
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-12-19 16:03

Zarządzenie Nr 82/12 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.12.19
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-12-27 10:16

Zarządzenie Nr 83/12 w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2012.12.19
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2012-12-27 10:18

zarządzenie nr 84/12 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik gminy
  data wytworzenia: 2012.12.27
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2013-01-03 15:28

Zarządzenie Nr 85/12 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2012 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.12.27
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2013-01-03 15:30

Zarządzenie Nr 86/12 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.12.31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2013-01-07 13:07

Zarządzenie nr 87/12 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2012.12.31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2013-01-15 14:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2739
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-01-15 14:23

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Mszczonowie

Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Rachunki bankowe

Do podatków i opłat:
Urząd Miejski w Mszczonowie
PKO Bank Polski SA
55 1020 1042 0000 8202 0349 0331

Wadia:
Urząd Miejski w Mszczonowie
PKO Bank Polski SA
08  1020 1042 0000 8502 0349 0448

Dane kontaktowe

Centrala
     tel.: 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
     tel.: 46 858 28 40,
     fax: 46 858 28 43

urzad.miejski@mszczonow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 08:00 - 18:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 16:00

Kasa Urzędu Miejskiego:

W kasie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie przyjmowana jest opłata skarbowa
w godz. 8:00- 15:45
(przerwa  12.00-12.30)
środa w godz 10:00 - 17:45
(przerwa 14:00 - 14:30)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1657546
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 15:20

Stopka strony