Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

 

Lp.

Nazwa obowiązku informacyjnego

Cel przetwarzania

Formularz do pobrania

    WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT    

1

Podatki i opłaty, z wyjątkiem  opłaty  za gospodarowanie odpadami, ulgi, wydawanie  zaświadczeń, egzekucja

Prowadzenie wymiaru i ewidencji podatkowej

Ustalenie wysokości podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych

Prowadzenie postępowań podatkowych, w tym wydawania decyzji i postanowień

Pobór podatków i zwrot nadpłat

Rozłożenie na raty podatku, opłaty, zaległości podatkowej lub zaległości z tytułu  opłaty

Odroczenie terminu płatności podatku, opłaty, zaległości podatkowej  lub zaległości z tytułu  opłaty

Umorzenie zaległości podatkowej lub z tytułu opłaty

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowej, od opłaty lub od opłaty prolongacyjnej

Wydanie zaświadczenia

Prowadzenie egzekucji należności z tytułu podatków i opłat

pobierz

2

Powiadamianie wiadomością tekstową sms lub pocztą e-mail o terminach płatności (zapłaty) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i zaległościach w  podatkach

Wysłanie powiadomień wiadomością tekstową sms lub pocztą e-mail o terminach płatności (zapłaty) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i zaległościach w podatkach

pobierz

3

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji  rolnej

Dokonanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie decyzji,

pobierz

4

Ulgi o charakterze cywilnoprawnym

Umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mszczonów lub jej jednostkom

pobierz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3155
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-29 09:55:36