Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

dni

Ilość znalezionych zbiorów plików: 14

nazwadataużytkownikstrona
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, oraz tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 61 oraz 203, obręb Zbiroża, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.2020-01-21 15:56Jolanta JackowskaDecyzje środowiskowe
Budowa przejazdowego zbiornika podziemnego z dystrybutorem w miejscowości Mszczonów, powiat żyrardowski, w obrębie działki o nr ewidencyjnym 156/1 obręb 0001.2020-01-21 15:53Jolanta JackowskaDecyzje środowiskowe
Przebudowa ulicy Białogórskiej oraz odbudowa rowów odwodnieniowych w Osuchowie, na działce oznaczonej nr ew. 399, obręb 0040 wieś Osuchów jednostka ewidencyjna 143802_5 Mszczonów obszar wiejski położony przy ulicy Białogórskiej w miejscowości Osuchów, gm. Mszczonów, powiat żyrardowski.2020-01-21 15:52Jolanta JackowskaDecyzje środowiskowe
Budowa stacji paliw, myjni, okręgowej stacji kontroli pojazdów ze stacją obsługi pojazdów samochodowych oraz halą magazynową wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 70/1, 71/1, 73/3 oraz 82/4" w obrębie nr 0001 w miejscowości Mszczonów, gm. Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.2020-01-21 15:48Jolanta JackowskaDecyzje środowiskowe
Budowa instalacji do odzysku/unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Mszczonowie ul. Warszawska 43, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, na działkach ewidencyjnych nr 82/20, 82/19 i części działek 82/21 i 82/25 obręb 0001.2020-01-21 15:44Jolanta JackowskaDecyzje środowiskowe
Budowa zakładu produkcji granulatów i materiału glebotwórczego na działkach oznaczonych nr ew. 82/17 i 82/21 – 0001 obręb 1, położonych przy ulicy Warszawskiej w Mszczonowie, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.2020-01-21 15:42Jolanta JackowskaDecyzje środowiskowe
Budowa nowej instalacji fotowoltaicznej umożliwiającej produkcję energii elektrycznej za pomocą paneli fotowoltaicznych – urządzeń dokonujących konwersji promieniowania słonecznego na prąd elektryczny – Obszar Wiejski w obrębie 0058 w Zbiroża, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski.2020-01-21 15:40Jolanta JackowskaDecyzje środowiskowe
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA O PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI OSUCHÓW PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY MSZCZONÓW2020-01-21 10:23Wioletta RydzewskaWykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA O PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI MSZCZONÓW PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY MSZCZONÓW2020-01-21 10:16Wioletta RydzewskaWykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Rozstrzygnięcie ofert ogłoszonych w zarządzeniach Burmistrza Mszczonowa nr 99/2019 i nr 98/20192020-01-21 09:42Przemysław WoźnickiRozstrzygnięcie
Zarządzenie Nr 7/20 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych2020-01-20 13:34Dorota Lisicka-LeszkiewiczRok 2020
Zarządzenie Nr 6/20 w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych2020-01-20 13:28Dorota Lisicka-LeszkiewiczRok 2020
Zarządzenie Nr 5/20 w sprawie przekazania na rok 2020 kierownikom jednostek organizacyjnych prowadzących gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy Mszczonów uprawnień do zaciągania zobowiązań2020-01-20 13:21Dorota Lisicka-LeszkiewiczRok 2020
Zarządzenie Nr 4/20 w sprawie składu osobowego i zorganizowania Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”.2020-01-20 13:18Dorota Lisicka-LeszkiewiczRok 2020

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Mszczonowie

Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Dane kontaktowe

Centrala
     tel.: 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
     tel.: 46 858 28 40,
     fax: 46 858 28 43

urzad.miejski@mszczonow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 08:00 - 18:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1631167
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-21 16:05

Stopka strony