Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XVII/134/11 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie na 2012 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-30 10:01

Uchwała Nr XVII/133/11 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mszczonowie na 2012 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-30 10:00

Uchwała Nr XVII/132/11 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 20112023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-30 09:57

Uchwała Nr XVII/131/11 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2011

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-30 09:56

Uchwała Nr XVII/130/11 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/87/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielania dotacji celowej nafinansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-30 09:55

Uchwała Nr XVII/129/11 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków nie wygasających

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-30 09:50

Uchwała Nr XVII/128/11 w sprawie Wieloletniej Prodnozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2012-2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-30 09:53

uchwała Nr XVII/127/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2012r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-30 09:51

Uchwała Nr XVI/126/11w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub klubydziecięce na terenie Gminy Mszczonów.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-20 12:31

Uchwała Nr XVI/125/11 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI POWĄZKI

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-20 12:24

Uchwała Nr XVI/124/11 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI SZELIGI, LUBLINÓW I GURBA

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-20 12:20

Uchwała Nr XVI/123/11 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI MARKÓW ŚWINICE, WRĘCZA, ŚWINICE, DŁUGOWIZNA, LUBLINÓW, CZEKAJ I GRABCE JÓZEFPOLSKIE

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-20 12:18

Uchwała Nr XVI/122/11 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI WRĘCZA I OLSZÓWKA

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-20 12:12

Uchwała Nr XVI/121/11 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-20 12:10

Uchwała Nr XV/120/11 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 20112023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 12:02

Uchwała Nr XV/119/11 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2011

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 12:01

Uchwała Nr XV/118/11 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji o gruntach na podatek rolny

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 11:59

Uchwała Nr XV/117/11 w sprawie wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 11:58

Uchwała Nr XV/116/11 w sprawie wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 11:56

Uchwała Nr XV/115/11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2012 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 11:55

Uchwała Nr XV/114/11 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 11:53

Uchwała Nr XV/113/11w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 11:52

Uchwała Nr XV/112/11 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 11:50

Uchwała Nr XV/111/11 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI OLSZÓWKA, WRĘCZA, WRĘCZA A.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 11:46

Uchwała Nr XV/110/11 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI LUBLINÓW

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 11:44

Uchwała Nr XV/109/11 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI WÓLKA WRĘCKA I WRĘCZA A.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-12-01 11:43

Uchwała Nr XIV/108/11 w sprawie skargi Państwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na bezczynność Burmistrza Mszczonowa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-24 09:26

Uchwała Nr XIV/107/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Długowizna

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-24 09:24

Uchwała Nr XIV/106/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Wręckie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-24 09:23

Uchwała Nr XIV/105/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków Towarzystwo

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-24 09:21

Uchwała Nr XIV/104/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Towarzystwo i Grabce Wręckie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-24 09:19

Uchwała Nr XIV/103/11 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-24 09:14
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-24 08:38
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-03 15:21
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik wydziału RG
  data wytworzenia: 2011.10.24
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2011-11-10 08:35
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-10 09:47
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-11-03 15:20
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-09-26 08:34
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-09-26 08:32
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-09-26 08:31
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-09-26 07:58
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-09-26 07:56
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-09-07 12:48
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-09-07 12:47
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-09-07 12:39
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-09-07 12:36
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-09-07 12:38
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-09-07 12:29
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-07-04 12:55
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-07-04 12:54
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-07-04 12:53
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-07-04 12:52
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-07-04 12:51
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-07-04 12:50
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-07-04 12:49
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-07-04 12:48
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-07-04 12:48
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-07-04 12:46
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-07-04 12:45
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miejska w Mszczonowie
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-06-01 08:21
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-06-01 08:20
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-06-01 08:19
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-06-01 08:18
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-06-01 08:13
 • autor lub odpowiedzialny za treść: s
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-04-19 10:32
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-04-19 10:31
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-04-19 10:23
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-04-19 10:22
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-04-19 10:11
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 15:06
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 15:05
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 15:04
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 14:53
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 14:46
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 14:10
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 14:09
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik GCI
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 14:07
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 14:06
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZGKiM
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 14:05
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor MOK
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-03-30 14:00
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2011.02.14
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-02-18 14:35
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2011.02.14
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-02-18 14:34
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydz.Or
  data wytworzenia: 2011.02.14
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-02-18 14:31
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału G
  data wytworzenia: 2011.02.14
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-02-18 14:30
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
  data wytworzenia: 2011.02.14
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-02-18 14:21
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZOPO
  data wytworzenia: 2011.02.14
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-02-18 14:18
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor OSiR
  data wytworzenia: 2011.02.14
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-02-18 14:16
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor OSiR
  data wytworzenia: 2011.02.14
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-02-18 14:14
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor OSiR
  data wytworzenia: 2011.02.14
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-02-18 14:12
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału RG
  data wytworzenia: 2011.01.19
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-01-26 10:00
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
  data wytworzenia: 2011.01.19
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-01-26 09:58
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
  data wytworzenia: 2011.01.19
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-01-26 09:57
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
  data wytworzenia: 2011.01.19
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-01-26 09:55
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Or
  data wytworzenia: 2011.01.19
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2011-01-26 09:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4345
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-12-30 10:01

Urząd Miejski w Mszczonowie

Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Dane kontaktowe

Centrala
     tel.: 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
     tel.: 46 858 28 40,
     fax: 46 858 28 43

urzad.miejski@mszczonow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 08:00 - 18:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1520147
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 10:18

Stopka strony