Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.mszczonow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Skarbnik Gminy

ANETA CIECHAŃSKA-GOŁYŃSKA
tel: 46 858-28-50
email: skarbnik@mszczonow.pl

 

 1. Skarbnik Gminy odpowiada za prawidłowe wykonywanie budżetu gminy oraz za sprawne funkcjonowanie służb finansowo-księgowych.
 2. Do zadań Skarbnika Gminy należy:
  1) opracowywanie projektów budżetu gminy,
  2) prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3) opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
  4) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
  5) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  6) nadzór nad prawidłowymi i terminowymi rozliczeniami jednostek i organizacji otrzymujących środki z budżetu gminy,
  7) ekonomiczna analiza planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych,
  8) przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej gminy,
  9) parafowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wywołujących skutki finansowe dla gminy,
  10)zapewnienie kontroli  wydatków jednostek organizacyjnych gminy,
  11)zapewnienie terminowego ściągania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń spornych,
  12)opracowywanie projektów aktów wewnętrznych, dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych a w szczególności instrukcji obiegu dokumentów finansowych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
  13)podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków
  finansowych na realizację zadań własnych gminy.

 

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2010-12-13 15:22
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 14:03

Rejestr zmian

 • zmieniono 2020-05-22 13:39 przez Przemysław Woźnicki
 • zmieniono 2021-01-21 14:03 przez Przemysław Woźnicki

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7389
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-21 14:03:53