Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Obwieszczenia o postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, w miejscowości Badowo-Dańki", przewidzianej do realizacji na działce o nr ew.: 46/9 położonej w m. Badowo-Dańki gm. Mszczonów.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Suska-Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  • opublikował: Milena Suska-Tomaszewska
   data publikacji: 2023-04-18 15:55
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Suska-Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  • opublikował: Milena Suska-Tomaszewska
   data publikacji: 2023-05-30 10:21
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Suska-Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  • opublikował: Milena Suska-Tomaszewska
   data publikacji: 2023-06-22 14:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Suska-Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Milena Suska-Tomaszewska
  data publikacji: 2023-04-18 15:54

Obwieszczenia o postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "budowa sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Osuchów, Pieńki Osuchowskie i Lutkówka Druga”, przewidzianej do realizacji na części działek nr ew.: 61 położonej w m. Osuchów gm. Mszczonów, nr ew.: 24 położonej w m. Pieńki Osuchowskie gm. Mszczonów, nr ew.: 91/1 położonej w m. Lutkówka Druga gm. Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Suska-Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Milena Suska-Tomaszewska
  data publikacji: 2022-11-10 15:42

Obwieszczenia o postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0.4kV”, przewidzianej do realizacji na części działki nr ew.: 369 położonej w m. Osuchów gm. Mszczonów i na części działek nr ew.: 169, 183, 196 położonych w m. Wygnanka gm. Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Suska-Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Milena Suska-Tomaszewska
  data publikacji: 2022-08-19 10:09
 • zmodyfikował: Milena Suska-Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-19 10:10

Obwieszczenia o postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa linii kablowej nN”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 7 położonych w m. Gąba.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Suska-Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Milena Suska-Tomaszewska
  data publikacji: 2022-08-03 12:41
 • zmodyfikował: Milena Suska-Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-19 10:11

Obwieszczenia o postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa sieci gazowej ś/c DN160PE o długości ok. 961m, ś/c DN110PE o długości ok. 1818m, ś/c DN63PE o długości ok. 89m, ś/c DN40PE o długości ok. 3,5m”, przewidzianej do realizacji na części działek nr ew.: 1645 położonej w Mszczonowie, 27, 29, 115, 140 położonych w m. Badowo-Dańki gm. Mszczonów, 133 położone w m. Badowo-Mściska gm. Mszczonów.

Metryka

 • opublikował: Milena Suska-Tomaszewska
  data publikacji: 2022-07-29 11:18
 • zmodyfikował: Milena Suska-Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-19 10:11

Obwieszczenia o postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa sieci Nn, Lutkówka Druga”, przewidzianej do realizacji na części działek nr ew. 13, 14, 15/1, 159/1 położonych w m. Lutkówka Druga gm. Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Suska-Tomaszewska
 • opublikował: Milena Suska-Tomaszewska
  data publikacji: 2022-07-11 15:26
 • zmodyfikował: Milena Suska-Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-19 10:12

Obwieszczenia o postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w m. Osuchów, gm. Mszczonów”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 108/1, 326/1, 326/2 położonej w m. Osuchów, gm. Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Suska-Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Milena Suska-Tomaszewska
  data publikacji: 2022-05-31 15:44
 • zmodyfikował: Milena Suska-Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-19 10:12

Obwieszczenia o postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa sieci gazowej ś/c z rur PE dn 125, 110, 63, 40”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 35, 59 położonych w m. Badów Górny gm. Mszczonów; 44, 24/1, 28/6, 91/5 położonych w m. Kamionka gm. Mszczonów; 47, 56, 73/1 położonych w m. Adamówek gm. Mszczonów; 80 położonej w m. Wymysłów gm. Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Suska-Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Milena Suska-Tomaszewska
  data publikacji: 2022-04-13 14:15
 • zmodyfikował: Milena Suska-Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-19 10:12

Obwieszczenia o postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa sieci gazowej ś/c o długości ok. 2275m.”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 2/1, 2/3, 2/4, 128/4, 98/6, 98/3, 107/3, 106/3, 106/5, 107/4 położonych w m. Adamowice gm. Mszczonów; 30/6, 171 położonych w m. Powązki gm. Mszczonów; 283 położonej w m. Gąba gm. Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Suska-Tomaszewska
 • opublikował: Milena Suska-Tomaszewska
  data publikacji: 2022-03-25 15:21
 • zmodyfikował: Milena Suska-Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-19 10:13

Obwieszczenia o postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „Mszczonów – Osuchów (od GPZ Mszczonów do stacji Badów 2-1027) - przebudowa istniejących urządzeń elektroenergetycznych sieci SN”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 80 położonej w m. Wymysłów gm. Mszczonów; 2, 11, 35, 38, 59 położonych w m. Badów Górny gm. Mszczonów; 1/4, 47, 73/1 położonych w m. Adamówek gm. Mszczonów; 47, 50 położonych w m. Kamionka, gm. Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Suska-Tomaszewska
 • opublikował: Milena Suska-Tomaszewska
  data publikacji: 2022-03-17 13:37
 • zmodyfikował: Milena Suska-Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-19 10:13

Obwieszczenia o postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa, przebudowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN w m. Zimnice, ul. Piekarska, gm. Mszczonów”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 26/6, 27, 28, 29/1, 29/2, 30/1, 31 położonych w m. Zimnice gm. Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Suska-Tomaszewska
 • opublikował: Milena Suska-Tomaszewska
  data publikacji: 2021-11-05 13:50
 • zmodyfikował: Milena Suska-Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-19 10:13

Obwieszczenia o postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN do zasilania w energię elektryczną działki nr ew. 46/2 w m. Badowo-Dańki gm. Mszczonów”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 46/2, 46/14 położonych w m. Badowo-Dańki gm. Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Suska-Tomaszewska
 • opublikował: Milena Suska-Tomaszewska
  data publikacji: 2021-10-29 13:32
 • zmodyfikował: Milena Suska-Tomaszewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-19 10:12

Obwieszczenia o postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN i nN, słupa linii napowietrznej SN, slupów linii napowietrznej Nn, słupowej stacji transformatorowej SN/nN”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 61, 203 położonych w m. Zbiroża gm. Mszczonów.

Obwieszczenia o postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "Rozbudowa sieci SN Nn, Lutkówka Druga”, przewidzianej do realizacji na części działek nr ew. 14, 15/1, 15/2, 15/3, 17, 37 położonych w m. Lutkówka Druga gm. Mszczonów i na działce nr ew. 23 położonej w m. Zimna Woda gm. Mszczonów.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3732
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-22 14:33:40