Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.mszczonow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Komunikat w sprawie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

W związku z epidemią  prosimy o składanie wniosków  o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie
- w skrzynce pocztowej zamieszczonej przy wejściu do Ratusza (prosimy o złożenie dokumentów  w zaklejonej kopercie),
- w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Mszczonowie,
- Wydziale  Podatków i Opłat : pok. Nr  18  w dniach  3.08.2020 r.  - 14.08.2020 r.
                                                   pok.  Nr  2  w dniach  17.08.2020 r.  - 31.08.2020 r.
w terminie od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r.   

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo wniosek wraz załącznikami można również przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego).

 Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 2. oryginały faktur VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy tj. od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.,
 3. dodatkowo hodowcy bydła składają zaświadczenie z ARiMR o liczbie posiadanych dużych jednostek przeliczeniowych bydła (dotyczy to producentów rolnych, którzy nie składali wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I-ej turze),
 4. umowę dzierżawy (w przypadku dzierżawienia gruntów innych niż ujawnione w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego).

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentowi rolnemu będącemu posiadaczem gospodarstwa rolnego. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Wniosek składa się wójta, burmistrza, prezydenta miasta ze względu na miejsce położenia gruntów.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (część VIII wniosku).

 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2020-07-31 13:50
 • zmodyfikował: Katarzyna Łukaszewicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-31 13:56

Rejestr zmian

 • zmieniono 2020-07-31 13:54 przez Katarzyna Łukaszewicz
 • zmieniono 2020-07-31 13:56 przez Katarzyna Łukaszewicz

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6986
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-01 15:52