Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

  • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

    www.bip.gov.pl
  • www.mszczonow.pl
  • Fotokod z linkiem do tej strony

    Fotokod

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 108/21 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie za święto przypadające w sobotę dnia 25 grudnia 2021 r. oraz dnia 1 stycznia 2022 r.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), w związku z art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1320) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mszczonowie dwa dodatkowe dni wolne od pracy w związku z obniżeniem w okresie rozliczeniowym obejmującym miesiąc grudzień 2021 r. i miesiąc styczeń 2022 r. wymiaru czasu pracy z powodu wystąpienia w tym okresie święta przypadającego w innym niż niedziela dniu wolnym od pacy.
§ 2. 1. Odbiór dnia wolnego w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę tj.: 25 grudnia 2021 r. nastąpi w dniu 24 grudnia 2021 r. (piątek),
2. Odbiór dnia wolnego w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę tj.:01 stycznia 2022 r. nastąpi w dniu 07 stycznia 2022 r. (piątek).
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka

  • opublikował: Jarosław Mikulski
    data publikacji: 2021-11-19 10:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 507
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-19 10:21:40