Ścieżka nawigacyjna

 • Ogłoszenia

Treść strony

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego od 1 stycznia 2019

ZARZĄDZENIE NR 88/19 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  • opublikował: Maciej Koliński
   data publikacji: 2019-10-31 10:55

OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY MSZCZONÓW ORAZ SPOSOBU JEJ ROZLICZENIA

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2019-10-07
  • opublikował: rwolak
   data publikacji: 2019-10-07 15:11

Metryka

 • opublikował: rwolak
  data publikacji: 2019-10-07 15:10

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DLA DOKUMENTU "PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MSZCZONÓW NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWA NA LATA 2023-2026"

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2019-10-07
  • opublikował: rwolak
   data publikacji: 2019-10-07 14:02
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2019-10-07
  • opublikował: rwolak
   data publikacji: 2019-10-07 14:04
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2019-10-07
  • opublikował: rwolak
   data publikacji: 2019-10-07 14:04
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2019-10-07
  • opublikował: rwolak
   data publikacji: 2019-10-07 14:05

Metryka

 • opublikował: rwolak
  data publikacji: 2019-10-07 14:00
 • zmodyfikował: rwolak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-07 14:01

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mszczonów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026.

Metryka

 • opublikował: rwolak
  data publikacji: 2019-10-03 09:48
 • zmodyfikował: rwolak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-03 09:49

ZARZĄDZENIE NR 35/19 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Musiej
  data wytworzenia: 2019-04-29
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2019-04-30 11:25

ZARZĄDZENIE NR 5/19 w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych

 • Metryka

  • opublikował: Przemysław Woźnicki
   data publikacji: 2019-01-18 08:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2019-01-18 08:04

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na 2019 rok

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. ,,Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mszczonów na lata 2019-2024”.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-01-16 08:13

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego od 1 stycznia 2018 roku

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego od 1 stycznia 2018 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Ragan - Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
  data wytworzenia: 2018-07-25
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2018-07-25 14:45
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-25 14:46

Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
  data wytworzenia: 2018-04-30
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2018-07-12 15:23

Ogłoszenia o kwotach oraz statystycznej liczbie uczniów przyjętych do wyliczenia dotacji dla publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Mszczonów lub osoby fizyczne oraz niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w roku 2018.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Musiej
   data wytworzenia: 2018-04-23
  • opublikował: Przemysław Woźnicki
   data publikacji: 2018-01-25 13:25
  • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
   ostatnia modyfikacja: 2018-04-24 09:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Musiej
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2018-01-25 13:24

Ogłoszenia o kwotach oraz statystycznej liczbie uczniów przyjętych do wyliczenia dotacji dla niepublicznych i publicznych podmiotów prowadzonych przez inne niż Gmina Mszczonów osoby prawne i fizyczne w 2017r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Musiej
   data wytworzenia: 2017-02-02
  • opublikował: Przemysław Woźnicki
   data publikacji: 2017-02-03 13:17
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Musiej
   data wytworzenia: 2017-03-30
  • opublikował: Przemysław Woźnicki
   data publikacji: 2017-03-31 12:47
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Musiej
   data wytworzenia: 2017-10-27
  • opublikował: Przemysław Woźnicki
   data publikacji: 2017-10-27 12:45
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Musiej
   data wytworzenia: 2018-10-29
  • opublikował: Przemysław Woźnicki
   data publikacji: 2018-10-31 10:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Musiej
  data wytworzenia: 2017-01-30
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2017-01-31 13:07
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-31 13:08

Obwieszczenie o Planowanych polowaniach zbiorczych

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Krześniak
  data publikacji: 2019-10-16 12:01
 • zmodyfikował: Aleksandra Krześniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-16 12:04

Obwieszczenia o miejscach przechowywania ksiąg ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych Kół Łowieckich

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Krześniak
  data publikacji: 2019-11-05 08:55
 • zmodyfikował: Aleksandra Krześniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-05 09:00

[KOPIA] OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY MSZCZONÓW ORAZ SPOSOBU JEJ ROZLICZENIA

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2019-10-07
  • opublikował: rwolak
   data publikacji: 2019-11-29 12:23

Metryka

 • opublikował: rwolak
  data publikacji: 2019-11-29 12:23

[KOPIA] OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DLA DOKUMENTU "PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MSZCZONÓW NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWA NA LATA 2023-2026"

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2019-10-07
  • opublikował: rwolak
   data publikacji: 2019-11-29 12:23
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2019-10-07
  • opublikował: rwolak
   data publikacji: 2019-11-29 12:23
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2019-10-07
  • opublikował: rwolak
   data publikacji: 2019-11-29 12:23
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
   data wytworzenia: 2019-10-07
  • opublikował: rwolak
   data publikacji: 2019-11-29 12:23

Metryka

 • opublikował: rwolak
  data publikacji: 2019-11-29 12:23

[KOPIA] OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mszczonów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026.

Metryka

 • opublikował: rwolak
  data publikacji: 2019-11-29 12:23

[KOPIA] Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. ,,Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mszczonów na lata 2019-2024”.

Metryka

 • opublikował: rwolak
  data publikacji: 2019-11-29 12:23

[KOPIA] Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
  data wytworzenia: 2018-04-30
 • opublikował: rwolak
  data publikacji: 2019-11-29 12:23

[KOPIA] Obwieszczenie o Planowanych polowaniach zbiorczych

Metryka

 • opublikował: rwolak
  data publikacji: 2019-11-29 12:23

[KOPIA] Obwieszczenia o miejscach przechowywania ksiąg ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych Kół Łowieckich

Metryka

 • opublikował: rwolak
  data publikacji: 2019-11-29 12:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6082
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-27 10:28

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Mszczonowie

Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Dane kontaktowe

Centrala
     tel.: 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
     tel.: 46 858 28 40,
     fax: 46 858 28 43

urzad.miejski@mszczonow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 08:00 - 18:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1590352
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-04 15:57

Stopka strony