Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Uchwała Nr II/7/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Wręcza oraz fragment miejscowości Wręcza A.

 • 7 (PDF) 1695.35kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-04 13:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2018-11-28
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-04 13:06

Uchwała Nr III/13/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania, dowozu posiłków oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 • 13 (PDF) 99.79kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-04 13:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Bechcicka - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2018-12-19
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-04 13:13

Uchwała Nr III/14/18 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023

 • 14 (PDF) 184.36kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-04 14:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Bechcicka - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2018-12-19
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-04 14:50

Uchwała Nr III/15/18 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach

 • 15 (PDF) 821.63kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-04 15:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Łukaszewicz, Wydział Podatków i Opłat
  data wytworzenia: 2018-12-19
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-04 15:25

Uchwała Nr III/16/18 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 • 16 (PDF) 988.99kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-04 15:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Łukaszewicz, Wydział Podatków i Opłat
  data wytworzenia: 2018-12-19
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-04 15:43

Uchwała Nr III/17/18 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach

 • 17 (PDF) 974.21kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-04 15:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Łukaszewicz, Wydział Podatków i Opłat
  data wytworzenia: 2018-12-19
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-04 15:44

Uchwała Nr III/19/18 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mszczonów.

 • 19 (PDF) 89.95kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-04 15:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-12-19
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-04 15:46

Uchwała Nr IV/23/19 MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" obowiązującego na terenie Gminy Mszczonów

 • 23 (PDF) 216.47kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-07 12:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kaczorowska, ZGKiM
  data wytworzenia: 2019-01-23
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-07 12:57

Uchwała Nr IV/24/19 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mszczonów

 • 24 (PDF) 182.64kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-07 13:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-01-23
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-07 13:21

Uchwała Nr IV/25/19 w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

 • 25 (PDF) 267.56kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-07 14:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-01-23
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-07 14:46

Uchwała Nr IV/27/19 w sprawie zaliczenia nowowybudowanej drogi do kategorii dróg gminnych

 • 27 (PDF) 563.17kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-07 13:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Krześniak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-01-23
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-07 13:46

Uchwała Nr IV/32/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mszczonów

 • 32 (PDF) 272.15kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-07 13:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-01-23
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-07 13:53

Uchwała Nr V/34/19 w sprawie ustalenia statutów sołectw

 • 34 (PDF) 3970.58kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-07 13:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-07 13:54

Uchwała Nr V/35/19 w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mszczonów na lata 2019-2024

 • 35 (PDF) 3522.06kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-07 14:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospdarki Gminnej
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-07 14:24

Uchwała Nr V/36/19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2019

 • 36 (PDF) 189.8kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-07 14:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Krześniak, Wydział Gospodarki Gminej
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-07 14:33

Uchwał Nr V/37/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zaliczenia nowowybudowanej drogi do kategorii dróg gminnych

 • 37 (PDF) 90.88kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-07 14:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Krześniak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-07 14:39

Uchwała Nr V/43/19 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • 43 (PDF) 158.4kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-07 15:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Stelmach, Wydział Podatków i Opłat
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-07 15:00

Uchwała Nr V/44/19 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • 44 (PDF) 157.87kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-07 15:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Stelmach, Wydział Podatków i Opłat
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-07 15:03

Uchwała Nr VI/45/19 w sprawie zasad korzystania z obiektu „Termy Mszczonów” w Mszczonowie, ul. Warszawska 52 i znajdujących się w nim urządzeń oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tego obiektu i urządzeń

 • 45 (PDF) 177.92kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-07 15:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-07 15:08

Uchwała Nr CHWAŁA NR VI/46/19 w sprawie zasad korzystania z obiektu „Hala Sportowa” w Mszczonowie, ul. Szkolna 1 i znajdujących się w nim urządzeń oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tego obiektu i urządzeń

 • 46 (PDF) 178.58kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-07 15:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-07 15:11

Uchwała Nr VI/47/19 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mszczonów

 • 47 (PDF) 100.49kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-07 15:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-07 15:15

Uchwała Nr VI/52/19 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Mszczonów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

 • 52 (PDF) 154.04kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-07 15:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-07 15:23

Uchwała Nr VII/53/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/418/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 września 2018 roku w sprawie warunków udzielenia osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 • 53 (PDF) 98.48kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-07 15:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-04-17
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-07 15:45

Uchwała Nr VIII/55/19 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Informacji w Mszczonowie

 • 55 (PDF) 186.46kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-07 15:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Podsiadły, Dyrektor Gminnego Centrum Informacji
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-07 15:48

Uchwała Nr VIII/58/19 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia statutów sołectw

 • 58 (PDF) 94.99kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-07 16:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-07 16:02

Uchwała Nr IX/67/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów

 • 67 (PDF) 109.06kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 12:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-06-26
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 12:03

Uchwała Nr IX/68/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów oraz określenia granic ich obwodów

 • 68 (PDF) 204.98kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 12:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-06-26
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 12:09

Uchwała Nr X/74/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/284/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów

 • 74 (PDF) 96.23kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 12:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2019-07-10
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 12:14

Uchwała Nr X/75/19 zmieniająca uchwałę Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia.

 • 75 (PDF) 95.29kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 12:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2019-07-10
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 12:17

Uchwała Nr XI/78/19 w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie

 • 78 (PDF) 217.95kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 12:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Bechcicka - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2019-08-28
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 12:19

Uchwała Nr XI/80/19 w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działki o nr ew. 93/2, 94/4, 94/6 położone w miejscowości Adamowice.

 • 80 (PDF) 1110.77kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 12:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-08-28
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 12:24

Uchwała Nr XI/85/19 w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIV/102/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 października 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Badów Górny

 • 85 (PDF) 414.33kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 12:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-08-28
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 12:30

Uchwała Nr XII/91/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działki o nr ew. 83/2, 83/6, 83/10, 85/1, 86 położone w miejscowości Adamowice.

 • 91 (PDF) 1899.5kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 12:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-09-18
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 12:50

Uchwała Nr XIII/95/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sosnowica

 • 95 (PDF) 408.26kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 12:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 12:53

Uchwała Nr XIII/97/19 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • 97 (PDF) 106.43kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 12:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Podatków i Opłat
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 12:57

Uchwała Nr XIII/100/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mszczonów

 • 100 (PDF) 230.54kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 13:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 12:59

Uchwała Nr XIII/101/19 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, punktach przedszkolnych i szkołach prowadzonych przez Gminę Mszczonów

 • 101 (PDF) 222.94kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 13:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 13:03

Uchwała Nr XII/106/19 w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/423/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych

 • 106 (PDF) 105.4kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 13:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Bechcicka - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 13:18

Uchwałą Nr XIV/107/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów objemującego część działki o nr ew. 128/4 oraz działki o nr ew. 8/1, 11, 67/2, 68/1, 78/16, 78/18 położone w miejscowości Adamowice

 • 107 (PDF) 2285.2kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 13:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-11-20
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 13:20

Uchwałą Nr XIV/109/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020

 • 109 (PDF) 102.71kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 13:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2019-11-20
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 13:22

Uchwała Nr XIV/111/19 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • 111 (PDF) 213.61kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 13:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Bechcicka - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2019-11-20
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 13:39

Uchwała Nr XIV/113/19 zmieniająca uchwałę Nr XIII/77/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty

 • 113 (PDF) 105.45kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 13:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2019-11-20
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 13:41

Uchwała Nr XV/118/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mszczonów, obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020

 • 118 (PDF) 102.32kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 13:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2019-12-18
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 13:43

Uchwała Nr XVI/133/20 sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów

 • 133 (PDF) 242.18kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 14:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2020-01-10
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 14:00

Uchwała Nr XVI/134/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

 • 134 (PDF) 105.91kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 14:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2020-01-10
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 14:01

Uchwała Nr XVI/135/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 • 135 (PDF) 524.56kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 14:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2020-01-10
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 14:03

Uchwała Nr XVI/136/20w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • 136 (PDF) 118.81kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 14:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2020-01-10
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 14:05

Uchwała Nr XVIII/146/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Gąba - Obszar I.

 • 146 (PDF) 1433.62kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 14:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 14:07

Uchwała Nr XVIII/148/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 918/7, 918/9 w ich granicach ewidencyjnych.

 • 148 (PDF) 2462.48kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 14:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak,Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 14:19

Uchwała Nr XVIII/149/20 w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu „Hala Sportowa” w Mszczonowie, ul. Szkolna 1 i związanych z nim urządzeń oraz opłat i stawek za korzystanie z tego obiektu i urządzeń

 • 149 (PDF) 134.26kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 14:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 14:22

Uchwała Nr XVIII/154/20 w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy w miejscowości Wręcza

 • 154 (PDF) 474.13kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 14:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 14:25

Uchwała Nr XVIII/157/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/133/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 stycznia 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów

 • 157 (PDF) 124.23kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 14:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 14:28

Uchwała Nr XIX/160/20 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mszczonów.

 • 160 (PDF) 4127.55kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 14:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 14:30

Uchwała Nr XIX/161/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/78/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie

 • 161 (PDF) 113.02kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 14:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Bechcicka - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 14:32

Uchwała Nr XIX/163/20 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2020

 • 163 (PDF) 235.22kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 14:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 14:50

Uchwała Nr XIX/164/20 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

 • 164 (PDF) 230.07kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 14:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 14:59

Uchwała Nr XX/172/20 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

 • 172 (PDF) 219.22kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 15:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Bechcicka - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 15:03

Uchwała Nr XX/173/20 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • 173 (PDF) 108.38kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 15:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Bechcicka - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 15:05

Uchwała Nr XXI/175/20 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mszczonów.

 • 175 (PDF) 4133.75kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 15:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 15:07

Uchwała Nr XXI/180/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działki o nr ew. 119/1, 119/2, 119/3 położone w miejscowości Badowo-Dańki.

 • 180 (PDF) 5676.3kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 15:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 15:09

Uchwała Nr XXII/184/20 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego działki o nr ew. 83/2, 83/6, 83/10, 85/1, 86 położone w miejscowości Adamowice, uchwalonego Uchwałą Nr XII/91/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 września 2019r.

 • 184 (PDF) 593.88kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 15:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-07-22
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 15:12

Uchwała Nr XXII/185/20 w sprawie nadania nazwy nowopowstałym ulicom w Mszczonowie

 • 185 (PDF) 703.34kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 15:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-07-22
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 15:14

Uchwała Nr XXII/186/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mszczonów, obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021

 • 186 (PDF) 109.14kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 15:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2020-07-22
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 15:15

Uchwała Nr XXIII/187/20w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów ”oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”.

 • 187 (PDF) 1933.63kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 15:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-08-26
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 15:25

Uchwała Nr XXIII/188/20 w sprawie zasad używania symboli Gminy Mszczonów.

 • 188 (PDF) 417.44kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 15:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-08-26
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 15:28

Uchwała Nr XXIII/189/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

 • 189 (PDF) 119.21kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 15:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2020-08-26
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 15:30

Uchwała Nr XXIII/191/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mszczonów, obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021

 • 191 (PDF) 111.65kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 15:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2020-08-26
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 15:31

Uchwała Nr XXIV/197/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia i nadania Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie

 • 197 (PDF) 1933.63kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 15:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2020-09-30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 15:33

Uchwała Nr XXIV/198/20 w sprawie uchylenia uchwały NR XVIII/149/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu „Hala Sportowa” w Mszczonowie, ul. Szkolna 1 i związanych z nim urządzeń oraz opłat i stawek za korzystanie z tego obiektu i urządzeń

 • 198 (PDF) 205.81kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 15:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2020-09-30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 15:35

Uchwała Nr XXIV/199/20 w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/24/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 14.02.2011r. w sprawie zasad korzystania z kompleksu boisk sportowych „ Moje boisko Orlik 2012” w Mszczonowie, ul. Szkolna 3.

 • 199 (PDF) 203.54kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 15:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2020-09-30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 15:37

Uchwała Nr XXIV/204/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Mszczonowa Obszar I (działka nr ew. 82/6)

 • 204 (PDF) 1401.24kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 15:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak,Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-09-30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 15:40

Uchwałą Nr XXV/210/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego działkę o nr ew. 35/1 położoną w miejscowości Wręcza A.

 • 210 (PDF) 3991.12kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 15:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 15:42

Uchwałą Nr XXV/213/20 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • 213 (PDF) 294.47kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 15:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 15:44

Uchwała Nr XXVI/216/20 w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej:

 • 216 (PDF) 273.21kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 15:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kłopotowski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2020-11-25
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 15:45

Uchwała Nr XXVI/219/20 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Mszczonowa upoważnienia do kształtowania cen i opłat za korzystanie z obiektów i pomieszczeń lub urządzeń będących w dyspozycji Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie, ul. Żyrardowska 4 i pozostałych usług o charakterze odpłatnym.

 • 219 (PDF) 267.17kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 15:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Podsiadły, Zastępca Dyrektora Gminnego Centrum Informacji
  data wytworzenia: 2020-11-25
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 15:47

Uchwała Nr XXVI/222/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Józefpolskie oraz fragment miejscowości Marków -Towarzystwo – Obszar III.

 • 222 (PDF) 2032.42kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 15:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-11-25
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 15:50

Uchwała Nr XXVI/223/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021

 • 223 (PDF) 264.54kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-08 15:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Łukaszewicz, Wydział Podatków i Opłat
  data wytworzenia: 2020-11-25
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-08 15:52

Uchwała Nr XXVII/229/20 w sprawie utworzenia Klubu Senior+

 • 229 (PDF) 257.1kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-18 15:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Bechcicka - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2020-12-16
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-18 15:43

Uchwała Nr XXVII/230/20 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Mszczonowa upoważnienia do kształtowania cen i opłat za korzystanie z obiektów i pomieszczeń lub urządzeń będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie, ul. Warszawska 27

 • 230 (PDF) 260.75kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-18 15:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2020-12-16
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-18 15:44

Uchwała Nr XXVII/231/20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mszczonów.

 • 231 (PDF) 17166.31kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2020-12-18 15:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Dębowska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-12-16
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2020-12-18 15:45

Uchwała Nr XXIX/249/21 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Sosnowica, gm. Mszczonów.

 • 249 (PDF) 942.84kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2021-02-25 14:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2021-02-25 14:16

Uchwała Nr XXIX/251/21 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mszczonów na lata 2021-2025

 • 251 (PDF) 311.81kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2021-02-25 14:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2021-02-25 14:20

Uchwała Nr XXX/257/21 w sprawie uchwalenia zmiany „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" obowiązującego na terenie Gminy Mszczonów

 • 257 (PDF) 199.06kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2021-03-25 10:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kaczorowska, ZGKiM
  data wytworzenia: 2021-03-24
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2021-03-25 10:06

Uchwała Nr XXX/259/21 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2021

 • 259 (PDF) 270.68kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2021-03-25 10:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Dzięcioł, Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2021-03-24
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2021-03-25 10:09

Uchwała Nr XXX/260/21 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Mszczonów na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków

 • 260 (PDF) 330.97kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2021-03-25 10:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2021-03-24
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2021-03-25 10:10

Uchwała Nr XXXI/264/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

 • 264 (PDF) 266.24kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2021-07-09 10:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Bechcicka, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2021-04-28
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2021-07-09 10:37

Uchwała Nr XXXII/270/21 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mszczonów, gm. Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-05-26
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2021-07-09 10:43

Uchwała Nr XXXII/271/21 w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy położonej w miejscowości Mszczonów, gm. Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-05-26
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2021-07-09 10:45

Uchwała Nr XXXIII/280/21 w sprawie nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Bechcicka, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2021-07-09 10:47

Uchwała Nr XXXIII/282/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działkę nr ew. 87 położoną w miejscowości Wymysłów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2021-07-09 10:49

Uchwała Nr XXXIII/283/21 w sprawie zaliczenia nowowybudowanych dróg do kategorii dróg gminnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2021-07-09 10:50

Uchwała Nr XXXIII/284/21 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – dawnego odcinka drogi krajowej nr 50.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2021-07-09 10:52

Uchwała Nr XXXIV/297/21 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-07-28
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2021-09-28 13:02

Uchwała Nr XXXIV/299/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mszczonów, obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2021-07-28
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2021-09-28 13:05

Uchwała Nr XXXV/308/21 w sprawie Regulaminu przyznawania nagród i stypendiów Burmistrza Mszczonowa dla osób wyróżniających się w działalności społecznej, kulturalnej, sportowej lub podejmujących inne aktywności obywatelskie zaspakajając zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2021-08-25
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2021-09-28 13:10

Uchwała Nr XXXVI/314/21 w sprawie zaliczenia ulicy Szkolnej w Mszczonowie do kategorii dróg gminnych Na

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-09-29
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2021-10-05 12:39

Uchwała Nr XXXVI/316/21 w sprawie ustalenia przebiegu nowo wybudowanej drogi - ulicy Nowy Świat

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-09-29
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2021-10-05 12:41

Uchwała Nr XXXVII/325/21 w w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Fedorowicz Zastępca Skarbnika Gminy
  data wytworzenia: 2021-10-27
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2021-12-23 12:22

Uchwała Nr XXXVII/333/21 w sprawie uznania za bezzasadny sprzeciwu Rady Gminy Radziejowice wyrażonego w Uchwale Rady Gminy Radziejowice Nr XLI/299/2021 z dnia 20 września 2021 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2021-10-27
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2021-12-23 12:24

Uchwała Nr XXXVIII/337/21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Fedorowicz Zastępca Skarbnika Gminy
  data wytworzenia: 2021-12-01
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2021-12-23 12:28

Uchwała Nr XXXVIII/338/21 w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Fedorowicz Zastępca Skarbnika Gminy
  data wytworzenia: 2021-12-01
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2021-12-23 13:20

Uchwała Nr XXXVIII/339/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Fedorowicz Zastępca Skarbnika Gminy
  data wytworzenia: 2021-12-01
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2021-12-23 13:21

Uchwała Nr XXXVIII/340/21w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Mszczonów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2021-12-01
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2021-12-23 13:24

Uchwała Nr XXXVIII/348/21 w sprawie podziału sołectwa Nosy-Poniatki i utworzenia sołectwa Bronisławka oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia statutów sołectw

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Trzcińska, podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2021-12-01
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2021-12-23 13:27

Uchwała Nr XXXIX/357/21 w sprawie zmiany uchwały Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 grudnia 2014 w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Mszczonowie zmienionej uchwałą nr VI/32/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 4 marca 2015 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Łyszkowska, Radca Prawny
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2021-12-23 13:40

Uchwała Nr XL/361/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Mszczonów na lata 2022 - 2025

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2022-01-26
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-03-29 14:32

Uchwała Nr XLI/372/22 w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2022-01-31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-03-29 14:35

Uchwała Nr XLII/373/22 w sprawie uchwalenia Programu Usług Społecznych na lata 2022-2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Bechcicka - Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2022-02-23
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-03-29 14:38

Uchwała Nr XLII/374/22 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Dzięcioł, Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2022-02-23
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-03-29 14:41

Uchwała Nr XLII/376/22 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Fedorowicz Zastępca Skarbnika Gminy
  data wytworzenia: 2022-02-23
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-03-29 14:43

Uchwała Nr XLII/377/22 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Fedorowicz Zastępca Skarbnika Gminy
  data wytworzenia: 2022-02-23
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-03-29 14:45

Uchwała Nr XLII/378/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniowym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Antolak, Wydział Spraw Obywatelskich
  data wytworzenia: 2022-02-23
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-03-29 14:47

Uchwała Nr XLII/379/22 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Strzyże

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Wacławek, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2022-02-23
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-03-29 14:48

Uchwała Nr XLV/385/22 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 470815W - ulicy Północnej w Mszczonowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-04-12 09:58

Uchwała Nr XLV/388/22 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MSZCZONOWA OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKĘ O NR EW. 1634/17.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Suska-Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-04-12 10:03

Uchwała Nr XLV/389/22 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-04-12 10:04

Uchwała Nr XLV/393/22 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Mszczonowa uprawnienia do ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z gminnego obiektu użyteczności publicznej - toalety miejskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-04-12 10:06

Uchwała Nr XLV/394/22 w sprawie zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-04-12 10:08

Uchwała Nr XLVI/397/22 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Budy Zasłona

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Wacławek, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2022-04-27
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-05-12 15:18

Uchwała Nr XLVI/398/22 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Budy Zasłona

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Wacławek, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2022-04-27
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-05-12 15:30

Uchwała Nr XLVI/407/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/394/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Podsiadły, Zastępca Dyrektora Gminnego Centrum Informacji
  data wytworzenia: 2022-04-27
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-05-12 15:35

Uchwała Nr XLVII/410/22 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2022-05-31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-07-18 11:19

Uchwała Nr XLVII/411/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Józefpolskie i fragment miejscowości Marków -Towarzystwo – Obszar IVb.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2022-05-31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-07-18 11:46

Uchwała Nr XLVII/412/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszczonowa obejmującego działki nr ew. 82/11, 82/12, 82/17, 82/19, 82/20, 82/21, 82/22, 82/24, 82/25, 82/26, 82/27, 82/28, 82/29 w ich granicach ewidencyjnych, - Obszar Nr II działka nr ew. 82/28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Suska-Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2022-05-31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-07-18 11:51

Uchwała Nr XLVIII/419/22 w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Czarnecka, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-07-18 11:55

Uchwała Nr XLVIII/422/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 922, 923, 924, 925, 926 w ich granicach ewidencyjnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Suska-Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-07-18 11:58

Uchwała Nr XLIX/426/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mszczonów, obowiązującej w roku szkolnym 2022/2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2022-07-27
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-07-28 10:04

Uchwała Nr XLIX/427/22 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze zatrudnione w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2022-07-27
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-07-28 10:05

Uchwała Nr XLIX/431/22 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Krześniak, Wydział Gospodarki Gminej
  data wytworzenia: 2022-07-27
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-07-28 10:09

Uchwałą Nr L/438/22 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Fedorowicz Zastępca Skarbnika Gminy
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-09-20 15:23

Uchwała Nr L/439/22 zmieniająca Uchwałę Nr XLII/376/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Fedorowicz Zastępca Skarbnika Gminy
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-09-20 15:26

Uchwała Nr LI/443/22 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Badów Górny

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Wacławek, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2022-09-28
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-09-28 15:41

Uchwała Nr LII/450/22 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2022-10-26
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-10-31 15:33

Uchwała Nr LII/459/22 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Fedorowicz, Zastępca Skarbnika Gminy
  data wytworzenia: 2022-10-26
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-10-31 15:38

Uchwała Nr LIV/463/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/100/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-12-05 10:38

Uchwała Nr LIV/464/22 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-12-05 10:41

Uchwała Nr LIV/465/22 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubach „Senior+” w Mszczonowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kubiak, Kierownik Klubu Senior+ Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-12-05 10:44

Uchwała Nr LIV/468/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa, obejmującego fragment miasta Mszczonowa - obszar I, obejmujący działki o nr ew.: 1394, 1395, 1396, 1397/2, 1414/2, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423 i fragment działki nr ew. 1415/1.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Suska-Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-12-05 10:46

Uchwała Nr LIV/470/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Fedorowicz, Zastępca Skarbnika Gminy
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-12-05 10:48

Uchwała Nr LIV/471/22 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Fedorowicz, Zastępca Skarbnika Gminy
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-12-05 10:50

Uchwała Nr LIV/475/22 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-12-05 10:52

Uchwała Nr LV/485/22 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wymysłów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Stelmach, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2022-12-21
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2022-12-21 16:44

Uchwała Nr LVII/488/23 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Laskowska, Zastępca Dyrektora Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2023-01-25 15:14

Uchwała Nr LVIII/494/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania, dowozu posiłków oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kłopotowski, Koordynator Sekcji Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2023-02-28
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2023-03-01 11:34

Uchwała Nr LVIII/495/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/465/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubach „Senior+” w Mszczonowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Kubiak, Kierownik Klubu Senior+ Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2023-02-28
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2023-03-01 11:38

Uchwała Nr LVIII/496/23 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czekaj

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Stelmach, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-02-28
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2023-03-01 11:40

Uchwałs Nr LVIII/497/23 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sosnowica

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Stelmach, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-02-28
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2023-03-01 11:41

Uchwała Nr LIX/503/23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Krześniak, Wydział Gospodarki Gminej
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2023-03-30 08:48

Uchwała Nr LIX/504/23 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2023-03-30 08:50

Uchwała Nr LIX/505/23 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2023-03-30 08:51

Uchwała Nr LIX/509/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszczonowa, obejmującego jego fragment pomiędzy ulicami – Sienkiewicza, Nowy Rynek, Warszawską, 3-go Maja.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Suska-Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2023-03-30 08:54

Uchwała Nr LIX/513/23 w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Fedorowicz, Zastępca Skarbnika Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2023-03-30 08:55

Uchwała Nr LX/515/23 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Laskowska, Zastępca Dyrektora Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2023-04-25
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2023-04-26 09:50

Uchwała Nr XLI/522/23 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie

 • 522 (PDF) 353.78kB

  Metryka

  • opublikował: Marta Strzelecka
   data publikacji: 2023-07-28 10:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kłopotowski, Koordynator Sekcji Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2023-07-28 10:59

Uchwała Nr XLI/523/23 zmieniająca uchwałę nr XVI/133/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2023-07-28 11:03

Uchwała Nr XLI/524/23 w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Stelmach, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2023-07-28 11:05

Uchwała Nr XLI/525/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Szeligi, Lublinów i Gurba- Obszar -II-A.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska-Wójcik, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2023-07-28 11:08

Uchwała Nr XLI/526/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszczonowa obejmującego działki nr ew.: 1583/1, 1583/2, 1584/3, 2147/2 oraz fragment działki nr ew. 1584/2.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Suska-Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2023-07-28 11:11

Uchwała Nr LXII/536/23 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-06-28
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2023-07-28 11:29

Uchwała Nr LXII/539/23 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 470821W - ulicy Aleksandra Tańskiego w Mszczonowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-06-28
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2023-07-28 11:31

Uchwała Nr LXIII/546/23 zmieniająca uchwałę nr LIX/503/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Krześniak, Wydział Gospodarki Gminej
  data wytworzenia: 2023-07-31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2023-08-02 13:09

Uchwała nr LXIV/548/23 Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Wręcza i Wręcza A.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska-Wójcik, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-08-30
 • opublikował: Mariusz Sobieraj
  data publikacji: 2023-09-05 10:49

UCHWAŁA NR LXIV/551/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mszczonowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kłopotowski – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Koordynator
  data wytworzenia: 2023-08-30
 • opublikował: Mariusz Sobieraj
  data publikacji: 2023-09-26 09:15
 • zmodyfikował: Mariusz Sobieraj
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-26 10:21

UCHWAŁA NR LXIV/552/23 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2023-08-30
 • opublikował: Mariusz Sobieraj
  data publikacji: 2023-09-26 09:17
 • zmodyfikował: Mariusz Sobieraj
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-26 09:19

Uchwała Nr LXV/557/23 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Dębowska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-09-20
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2023-09-26 10:13

Uchwała Nr LXV/558/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Józefpolskie i fragment miejscowości Marków -Towarzystwo – Obszar IVa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska-Wójcik, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-09-20
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2023-09-26 10:17

Uchwała Nr LXVI/572/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Lublinów i Czekaj – Obszar Ia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska-Wójcik, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-10-23
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2023-10-24 13:51

Uchwała Nr LXVI/573/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miasta Mszczonowa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Suska-Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-10-23
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2023-10-24 13:56

Uchwała Nr LXVI/577/23 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Fedorowicz, Zastępca Skarbnika Gminy
  data wytworzenia: 2023-10-23
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2023-10-24 13:58

Uchwała Nr LXVII/584/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszczonowa obejmującego fragment Miasta Mszczonowa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Suska-Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-11-29
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2023-12-04 10:01

Uchwała Nr LXVII/586/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego działki o nr ew.: 43 i 48 położone w miejscowości Badowo-Dańki -obszar nr I (obejmuje działkę nr ew. 48 położoną w miejscowości Badowo- Dańki).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska-Wójcik, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-11-29
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2023-12-04 10:03

Uchwała Nr LXVII/587/23 w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-11-29
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2023-12-04 10:07

Uchwała Nr LXVII/590/23 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/69/03 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy Mszczonów, wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste grutnu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Wacławek, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-11-29
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2023-12-04 10:30

Uchwała Nr LXVII/593/23 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Fedorowicz, Zastępca Skarbnika Gminy
  data wytworzenia: 2023-11-29
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2023-12-04 10:32

UCchwała Nr LXVIII/596/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Adamówek.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska-Wójcik, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-12-20
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2024-01-08 15:27

Uchwała Nr LXVIII/597/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszczonowa obejmującego działki nr ew.: 1634/15, 1634/16, 1634/18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Suska-Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-12-20
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2024-01-08 15:30

UCchwała Nr LXVIII/598/23 w sprawie zobowiązania organu wykonawczego do indywidualnego określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Wacławek, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-12-20
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2024-01-08 15:31

Uchwała Nr LXVIII/600/23 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Mszczonowa uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej realizowane w gminie Mszczonów przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2023-12-20
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2024-01-08 15:33

Uchwała Nr LXVIII/612/23 w sprawie nadania nazwy ulicy wspólnej dla miejscowości Marków Towarzystwo i Grabce Józefpolskie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Stelmach, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2023-12-20
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2024-01-08 15:35

Uchwała Nr LXIX/614/24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Wymysłów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska-Wójcik, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2024-01-31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2024-02-05 10:04

Uchwała Nr LXIX/620/24 w sprawie uchwalenia Programu Usług Społecznych na lata 2024-2026.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Lutomska, Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2024-01-31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2024-02-05 10:07

Uchwała Nr LXIX/621/24 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kłopotowski, Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2024-01-31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2024-02-05 10:08

Uchwała Nr LXIX/622/24 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz zasad zwrotu tych wydatków.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kłopotowski, Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2024-01-31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2024-02-05 10:10

Uchwał Nr LXIX/623/24 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kłopotowski, Centrum Usług Społecznych
  data wytworzenia: 2024-01-31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2024-02-05 10:12

Uchwała Nr LXIX/630/24 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Fedorowicz, Zastępca Skarbnika Gminy
  data wytworzenia: 2024-01-31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2024-02-05 10:13

Uchwała Nr LXIX/631/24 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Fedorowicz, Zastępca Skarbnika Gminy
  data wytworzenia: 2024-01-31
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2024-02-05 10:15

Uchwała Nr LXX/632/24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszczonowa obejmującego działkę o nr ew. 1501/19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Suska-Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2024-02-28
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2024-02-29 14:43

Uchwała Nr LXX/633/24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków -Świnice, Wrecza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie - Obszar IIa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska-Wójcik, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2024-02-28
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2024-02-29 14:47

Uchwała Nr LXX/640/24 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Mszczonów na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2024-02-28
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2024-02-29 14:49

Uchwała Nr LXXI/645/24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmujacego tereny pomiędzy ulicami: Warszawską, Narutowicza, Sienkiewicza, Dworcową – Obszar nr I

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Suska-Tomaszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2024-03-27
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2024-04-11 11:50

Uchwała Nr LXXI/648/24 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysława Korzonkowska, Wydział Spraw Obywatelskich
  data wytworzenia: 2024-03-27
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2024-04-11 11:52

Uchwała Nr LXXI/650/24 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Krześniak, Wydział Gospodarki Gminej
  data wytworzenia: 2024-03-27
 • opublikował: Marta Strzelecka
  data publikacji: 2024-04-11 11:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5383
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-11 11:57:01