Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.mszczonow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Olszówka oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-09-30
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2021-10-01 09:05

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego fragmenty miasta – Obszar I i II oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-08-31
 • opublikował: Małgorzata Kusiak
  data publikacji: 2021-08-31 09:27

Ogłoszenie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie gmin, na terenie których będą stosowane szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-08-06
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2021-08-06 15:19

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Mszczonowa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego działki o nr ew. 42/3, 42/4 położone w miejscowości Wręcza A oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-07-29
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2021-08-02 10:06

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Adamowice, Powązki i Gurba oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-04-12
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2021-04-16 13:21

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2021-04-12
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2021-04-16 13:19

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działkę nr ew. 1634/17 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Zdzieszyn i Grabce Wręckie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-10-01
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2020-10-02 09:25

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Zdzieszyn i Grabce Wręckie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-03-03
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2020-03-05 09:36

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Józefpolskie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-03-03
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2020-03-05 09:16

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego działki o nr ew. 83/2, 83/6, 83/10, 85/1, 86 położone w miejscowości Adamowice oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-01-23
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2020-01-24 10:20

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki nr ew. 82/11, 82/12, 82/17, 82/18, 82/19, 82/20, 82/21,82/22, 82/24, 82/25, 82/26, 82/27 w ich granicach ewidencyjnych oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak,Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2020-01-03 15:14

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego działki o nr ew. 83/2, 83/6, 83/10, 85/1, 86 położone w miejscowości Adamowice oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2019-12-19 08:54

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 922, 923, 924, 925, 926 w ich granicach ewidencyjnych oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-11-21
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2019-11-25 11:45

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Lublinów i Czekaj oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-09-30
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2019-09-30 09:05

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego działkę o nr ew. 87 położoną w miejscowości Wymysłów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-09-02
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2019-09-02 14:11

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Wręcza i Olszówka oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2019-03-01 11:37

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki nr ew. 918/7, 918/9 w ich granicach ewidencyjnych oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-01-24
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2019-01-25 13:20

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działki o nr ew. 83/2, 83/6, 83/10, 85/1, 86 położone w miejscowości Adamowice oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-01-24
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2019-01-25 13:12

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego część działki o nr ew. 128/4 oraz działki o nr ew. 8/1, 11, 67/2, 68/1, 78/16, 78/18 położone w miejscowości Adamowice oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2019-01-03
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2019-01-04 14:45

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2018-03-02
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2018-03-05 09:36

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-11-30
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2017-12-01 14:23

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1643/4 i 1643/1 w ich granicach ewidencyjnych oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-07-04
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2017-07-07 10:22

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego część działek o nr ew. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 i 114 położonych w miejscowości Wymysłów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-07-04
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2017-07-07 10:20

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działkę o nr ew. 35/1 położoną w miejscowości Wręcza A oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2017-06-05 15:46

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działkę o nr ew. 25/11 położoną w miejscowości Badów Górny oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2017-02-24 09:29

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Adamówek oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2017-02-24 09:27

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 419/2, 918/13, 918/14, 918/15, 918/17, 918/18 w ich granicach ewidencyjnych oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2017-01-30 11:03

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego tereny pomiędzy ulicami: Warszawską, Narutowicza, Sienkiewicza i Dworcową oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2017-01-09
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2017-01-10 09:05

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miasta Mszczonowa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2016-12-09
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2016-12-09 14:56

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działki o nr ew. 93/2, 94/4, 94/6 położone w miejscowości Adamowice oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2016-11-25
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2016-11-25 12:02

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1485, 1486, 1487, 1495/7, 1495/8, 1495/6, 1495/9, 1501/2, 1501/8, 1501/21, 1501/11, 1501/13, 1501/12 w ich granicach ewidencyjnych oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2016-10-31
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2016-11-02 13:22

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miasta Mszczonowa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2016-06-30 09:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2016-04-28
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2016-04-29 14:40

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Wręcza i fragment miejscowości Wręcza A oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2016-02-26
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2016-02-29 10:37

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko Programu Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak,Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2016-01-22
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2016-01-26 14:38

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1163, 1164, 1168, 1169, 1182/14 i 1182/15 w ich granicach ewidencyjnych oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2015-12-16
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2015-12-22 09:51

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 854, 855, 918/5 w ich granicach ewidencyjnych oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2015-11-19
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2015-11-20 10:53

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1112/2, 1112/3 w ich granicach ewidencyjnych oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak,Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2015-10-05
 • opublikował: Małgorzata Kusiak
  data publikacji: 2015-10-05 15:20

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1778/12, 1778/15 i 1778/16 w ich granicach ewidencyjnych oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2015-10-02 12:25

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działki o nr ew. 119/1, 119/2, 119/3 położone w miejscowości Badowo - Dańki oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2015-09-01
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2015-09-02 13:10

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Mszczonów na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2025”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak,Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2015-07-03
 • opublikował: Małgorzata Kusiak
  data publikacji: 2015-07-06 16:03

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 82/5, 82/6, 83, 84, 85, 86, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 90/1, 90/2 w ich granicach ewidencyjnych oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1163, 1164, 1168, 1169, 1182/14 i 1182/15 w ich granicach ewidencyjnych oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa.

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Kusiak
  data publikacji: 2015-05-11 12:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2015-05-05
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2015-05-06 12:42

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2015-01-05
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2015-01-07 11:12

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2014-11-14
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2014-11-20 08:40

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2014-11-14
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2014-11-20 08:40

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmujacego fragment miasta Mszczonowa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznejj oceny oddziaływania na środowisko w tym sporzadzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmujacego fragment miasta Mszczonowa

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Kusiak
  data publikacji: 2014-09-09 12:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak
  data wytworzenia: 2014-05-22
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2014-05-26 12:42
 • zmodyfikował: Ewelina Maciszewska
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-26 12:41

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1778/13, 1496/4, 1971/1, 1971/3, 1971/4 w ich granicach ewidencyjnych oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2014-05-22
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2014-05-26 12:20

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badów Górny oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2014-02-07
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2014-02-10 15:17

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Gąba.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2014-02-07
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2014-02-10 15:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2014-01-31
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2014-02-03 12:17

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Ciemno-Gnojna oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2014-01-31
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2014-02-03 12:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2014-01-31
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2014-02-03 12:13

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2014-01-31
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2014-02-03 12:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak
  data wytworzenia: 2013-12-20
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2013-12-20 11:05

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działkę o nr ew. 1778/13 w jej granicach ewidencyjnych oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak
  data wytworzenia: 2013-12-20
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2013-12-20 11:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2013-12-20
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2013-12-20 10:55
 • zmodyfikował: Ewelina Maciszewska
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-20 10:57

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Ciemno-Gnojna oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2013-12-20
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2013-12-20 10:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2013-08-29
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2013-08-30 14:44

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Wręcza i Wręcza A oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  data wytworzenia: 2013-08-29
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2013-08-30 14:44

 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-02-22 08:44

Załączniki:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-02-22 08:59

 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-03-01 08:43

Załączniki:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-03-01 08:44

 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków Świnice oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-03-31 08:36

Załączniki:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-03-31 08:38

 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Towarzystwo i Grabce Wręckie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-03-31 08:40

Załączniki:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-03-31 08:41

 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Wręcza i Olszówka oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-03-31 08:43

Załączniki:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-03-31 08:43

 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-03-31 08:47

Załączniki:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-03-31 08:47

 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Szeligi, Lublinów i Gurba oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-03-31 08:50

Załączniki:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-03-31 08:50

 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Powązki oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-03-31 08:53

Załączniki:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-03-31 08:53

 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Olszówka, Wręcza, Wręcza A oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-03-31 08:59

Załączniki:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-03-31 08:59

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Wręckie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-03-31 09:03

Załączniki:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-03-31 14:16

 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Wólka Wręcka, Wręcza A oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-03-31 14:20

Załączniki:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-03-31 14:20

 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Lublinów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-03-31 14:47

Załączniki:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-03-31 14:47

 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-04-01 08:16

Załączniki:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-04-01 08:16

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków Towarzystwo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-04-19 08:13

Załączniki:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-04-19 08:13

 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Długowizna oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-04-19 08:17

Załączniki:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-04-19 08:17

 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Lublinów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-04-19 08:22

Załączniki:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-04-19 08:22

 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-05-31 14:02

Załączniki:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2011-05-31 14:02

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2012-01-31 08:49

Załączniki:

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  • opublikował: Ewelina Maciszewska
   data publikacji: 2012-01-31 08:51
 • Metryka

  • opublikował: Ewelina Maciszewska
   data publikacji: 2012-01-31 08:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2012-01-31 08:50

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmujących działki o nr ew. 70/1, 71/1, 73/3, 73/4, 82/4, 82/5, 82/6, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89/1, 89/2, 90/1, 90/2, 91, 92, 95, 96, 128/1, 128/2, 128/3, 129/1, 129/2, 129/3, 130/2, 131, 119/1, 121/1, 122/1, 123/1, 125/1, 126/1, 127/1, 132/1, 132/2, 133/1, 133/2, 134/1 i 134/2 w ich granicach ewidencyjnych oraz część działki o nr ew. 97 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2012-01-31 11:59

Załączniki:

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak
  • opublikował: Ewelina Maciszewska
   data publikacji: 2012-01-31 12:01
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak
  • opublikował: Ewelina Maciszewska
   data publikacji: 2012-01-31 12:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2012-01-31 12:00

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragmenty miejscowości Marków Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2012-06-05 08:13

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2012-06-05 08:14

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Wręcza i Olszówka oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2012-09-04 09:52

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2012-09-04 09:53

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Szeligi, Lublinów i Gurba oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2012-09-04 09:55

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2012-09-04 09:56

 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Powązki oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2012-09-04 09:58

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2012-09-04 09:58

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Olszówka, Wręcza i Wręcza A oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2012-09-04 10:01

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2012-09-04 10:02

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2012-09-04 10:04

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2012-09-04 10:04

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Wręckie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2012-09-04 10:06

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2012-09-04 10:06

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Towarzystwo i Grabce Wręckie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2012-09-04 10:08

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2012-09-04 10:08

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Towarzystwo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2013-03-04 15:39

Załączniki:

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  • opublikował: Ewelina Maciszewska
   data publikacji: 2013-03-04 15:43
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
  • opublikował: Ewelina Maciszewska
   data publikacji: 2013-03-04 15:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2013-03-04 15:43

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo Dańki oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2013-03-29 10:54

Załączniki:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska
 • opublikował: Ewelina Maciszewska
  data publikacji: 2013-03-29 10:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9504
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-15 13:48:23